YÖK, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN TAVSİYESİNİ ÜNİVERSİTELERE İLETTİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere koronavirüs küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığımız olmak  üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konmuştur. Yükseköğretim kurumlarımızın alacağı tedbirlere ilişkin Yükseköğretim Kurulu olarak çerçeve kararları ihtiva eden 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi' yayınlanmış ve yükseköğretim kurumlarımıza geniş inisiyatif tanınarak bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almaları sağlanmıştı. Ancak son günlerde küresel salgın kapsamında hasta olanların sayısında ciddi artışların olduğu görülmektedir" denildi.
Salgınla mücadelenin etkin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın görüşünün sorulduğu belirtilen yazıda Bakanlığın, "2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir" şeklindeki cevabı iletildi. 
Yazının sonunda şu ifadelere yer verildi:
"Bilgilerinizi ve üniversitenizde 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza  ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu  inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın yukarda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."