Borçluların borç bakiyelerini yapılandırmasına yönelik düzenleme yani Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik esasıan göre konut edinmeleri ve konut tadilatı çerçevesibde konutun 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684’üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal ya da hizmet alımı maksadıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama vasıtasıyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı maksadıyla doğrudan alakalı kurum ya da kuruluşun hesabına ödeme gerçekleştirmek koşuluyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı maksadıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, bilgisayar alımı için kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı geçemeyecek.

Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler gerçekleştirilecek. 

Ayrıyetten, aynı yönetmeliğe ilave edilen geçici madde ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi halinde en fazla 60 ile sınırlı olmak üzere tekrar yapılandırılabilecek.