Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT personel alımı başvuruları, şartları ve tarihlerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Bu sene alım olup olmayacağını öğrenmek isteyenler “PTT personel alımı ne zaman yapılacak, bu yıl olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?” sorularına yanıt arıyor. Avukat, mühendis, güvenlik personeli gibi kadrolara alım yapılacağı biliniyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar.

2023 PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK? 

Posta Telgraf Teşkilatı personel alımı detayları için bekleyiş devam ediyor. 2023 yılında yapılması planlanan PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Sigaraya dudak uçuklatan zam gündemde! 8 TL... Sigaraya dudak uçuklatan zam gündemde! 8 TL...

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.