Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun Tasarısı kabul edildi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun Tasarısı’na göre, kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşlarının, bankaların, esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinin tarafların istemi halinde taraflarca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde takrir almadan tapuya tescil olunur.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun Tasarısı kabul edildi
banner1139

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun Tasarısı’na göre, kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşlarının, bankaların, esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinin tarafların istemi halinde taraflarca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde takrir almadan tapuya tescil olunur.

Defterler (Yevmiye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri, nakliyat vergisi, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri) anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.

Kat mülkiyetinin sicili, tapu memurlarınca düzenlenen resmi senet uyarınca yapılabilir.

Kooperatiflerin nasıl kurulacağına ilişkin hükümler bulunuyor.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, harca tabi olacak.

Altyapı kazı izni harcının matrahı, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların ilgili birimlerince yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan tutar olacak.

Elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, özellikle kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sisteminin kurulması amacıyla düzenleme yapılıyor.

Belediyeler bir yıl içinde e-Belediye sistemine geçecek.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner1134

banner1142

banner1127