Türk Nöroloji Derneğinin yeni yönetim kurulu, dün Antalya Belek te düzenlenen 59. Ulusal Nöroloji Kongresinde oluşturuldu.

OMÜ'LÜ PROF. DR. MURAT TERZİ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ 

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi başkanlığa seçilirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztura başkan yardımcısı oldu.

Karadeniz’de ilk! Atakum'da  binalara 'sismik izolatör' konulması gündemde Karadeniz’de ilk! Atakum'da binalara 'sismik izolatör' konulması gündemde

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı genel sekreter, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. İpek Midi ise sayman seçildi.

SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Nöroloji Kliniğinden Prof. Dr. Saime Füsun Domaç, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüreğir Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Onur Keskin üye oldu.

Öte yandan, Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet Ödülü bu yıl Prof. Dr. Fethi İdiman'a verildi.

MURAT TERZİ KİMDİR? 

1976 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun İlkadım İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde tamamladı. Ekim 1994’de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2000 yılında tıp fakültesi eğitimini, 2005 yılında nöroloji uzmanlık eğitimini ve 2022 yılında Klinik Sinir Bilimleri doktora eğitimini tamamladı. 14 Mart 2006 tarihinde Yardımcı Doçent, 14 Mart 2012 tarihinde Doçent, Mart 2018’de Profesör ünvanı aldı. 2007-2008 yılları arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde askerlik görevini yaptı. 14 Mart 2006 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Haziran 2018 tarihindin itibaren Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Üniversitemizin ve Tıp Fakültemizin eğitim, Ar-Ge ve proje geliştirme alanlarında farklı kurul ve komisyonlarında görevler aldı. 2017 – 2020 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör danışmanlığı ve Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliği görevi yaptı. 2019 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 2016 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsünde Sinir Bilimleri Anabilim Dalı başkanlığı, 2014 yılından itibaren Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Birimi sorumluluğu ve Üniversite Eğitim Komisyonu üyeliği, 2017 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroimmünoloji Laboratuvar sorumluluğu görevlerini devam ettirmektedir. 2020 yılınan itibaren Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulunda yer almakta ve başkan yardımcısı görevine devam etmektedir. Türkiye Multipl Skleroz Çalışma Grubu, Türkiye Nöroimmünoloji Çalışma Grubu, Türkiye Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu ve Türkiye Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu üyesidir. Uluslararası 50’nin üzerinde projede primer araştırıcı olarak görev almıştır. Başta multipl skleroz, nöroimmünoloji, yapay zeka ve nörobilim alanında olmak üzere çok sayıda yurtiçi, yurt dışı makale, kitap yazarlığı ve kitap bölüm yazarlığı ile ulusal ve uluslararası kongre ve bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiride yer almış olup h indeksi 22’dir. Nöroloji alanında tamamlanmış 4 uzmanlık tezinde, sinir bilimleri alanında tamamlanmış 20 yüksek lisans, 9 doktora tezinde danışman olarak görev almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.