Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde üniversitedeki akademisyenlerin katılımıyla her hafta çeşitli konularda sunumlar gerçekleştiriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olma yolunda çalışmalarına hız kazandırdı. Üniversite bünyesinde yer alan araştırma merkezleri de hedefe yönelik önemli bir rol üstleniyor. OMÜ Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde de her hafta farklı konularda düzenlenen sunumlarla araştırmacılar bir araya gelerek multidisipliner çalışmalara teşvik ediliyor.

Bu hafta OMÜ Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy tarafından gerçekleştirilen sunumun konusu hayvan deneyleri oldu. Prof. Dr. Aksoy hayvan deneyleri içeren bilimsel araştırmaların yöntem ve uygulamaları ile etik konularına ilişkin bilgiler verdi. Aksoy sunumunda, “Bir ülkenin bilimsel gelişmişliğinin göstergelerinden bir tanesi de deneylerde kullanılan hayvan sayısıdır” dedi.

Yapılan sunumda OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven ve OMÜ Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Melek Yüce de yer aldı.