Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye'nin tarımsal ürün ihracında lokomatifi olan ve Karadeniz Bölgesi'nde
8 milyon insanın geçimini
sağlayan
fındığın
taban fiyatını, bugün Ordu'da açıklayacak...
Fındık taban fiyatının
kaç lira olacağını
"Fındık dalda, gözler fiyatta"
başlıklı yazımda
"55 lira" diye
tahmin etmiştim...
Erdoğan, 2021 yılı için 26 lira 50 kuruş açıkladığı
taban fiyatı, bu sezon
"55 lira" ilan ettiğinde;
haklı olarak "Yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağladık"
diyecek ve
böylelikle "Üreticiyi enflasyona
ezdirmeyeceğiz"

sözünü de yerine getirecek!..
Meselenin, taban fiyat kadar
önemli bir yanı daha 
olduğunu daima hatırlatarak,
spekülatörlere
dikkat çektim...
Çünkü biz bu tezgahları
geçmişten bugüne
hep yaşadık...
Geçen sezon da öyle olmadı mı?..
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
fındık taban fiyatını
50 randıman üzerinden
55 lira olarak açıklasa
bile piyasanın tekel konumundaki
oyuncuları,
bu fiyatı 50 liraya
kadar
düşürmeyi
deneyecektir!..
Geçen sezon,
26 lira 50 kuruş olarak açıklanan
fiyatın ardından daha ilk zamanlarda
fındığın kilosunu
22-23 liraya düşürmediler mi?..
Tekel konumundaki firma,
ihtiyacını karşılayıncaya
kadar 
baskıyı sürdürmedi mi?..
TMO olmasaydı,
o fiyat daha da düşecekti,
başka mesele...
TMO'yu çok önemsiyorum...
TMO, gecikmeden piyasaya girip,
yine gecikmeden ürün bedellerini öderse;
fiyatı düşürmek isteyenlerin
işi biraz zorlaşacaktır!..
"Biraz" dememin
nedeni de
fındıkta şeytanın aklına gelmeyecek
oyunları ortaya koyanların
cambazlıklarıdır...
Kesinlikle "Rekoltenin yüksekliği"
bahane edilecek ve sonra da
TMO'nun alım politikası
beklenecek!..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "alavereci-
dalavereci"

diye tanımladığı bu azınlığın
oyunlarına 
piyasa koşulları içinde
cevap verilirse,
herkes kazançlı
çıkacaktır!..
Bu arada, üreticinin de
ihtiyacı kadar fındığı pazara indirmesinin
arz-talep dengesinde
önemli olduğunu
belirtmek isterim!..
Fındıkta bir iki firmanın değil,
üreticisinden ihracatçısına kadar
büyük çoğunluğun kazançlı çıktığı
bir sezon diliyorum...