En düşük emekli maaşının
5 bin 500 liradan
7 bin 500
liraya çıkarılması,
geçim derdine çare olmasa 
bile,
üst üste yapılan
zamlardan sonra
doğru bir karardır...
Keşke daha çok olsa da
10 bin liraya çıkarılsa...
Ancak, en düşük emekli aylığının
7 bin 500 liraya çıkarılması,
2000 yılı ve sonrası
emekli olanların
mağduriyetini
unutturacak mı?..
Başkalarını
bilmem ama
kendimden
örnek vereyim...
2001 yılının
temmuz ayında
7 bin 200 iş günü üzerinden
emekli oldum ve sigortam
tavandan ödendi...
O yıllarda
maaş bağlama oranları
düşürüldüğü halde,
asgari ücretin
2 katı
maaş alıyordum...
Şimdi ise
son zamlarla elime geçen
8 bin 200 liradır...
Yani, asgari ücretin
altında bir maaş!..
2000 yılı ve sonrası
aynı gün üzerinden
daha çok prim ödeyerek
emekli olanlar; 2000 öncesi emekliler için
getirilen intibak uygulamasıyla
geride
kalmışlardır...
2000-2008 yılları arasında
emekli olanlar,
deyim yerindeyse
mağduriyetin
daniskasını yaşamaktadır!..
47 yıllık gazetecilik hayatımın
45 yılında
SSK primi ödendi...
Bilmiyorum
bunları
anlatmamın
bir yararı
olacak mı
ama büyük bir adaletsizliği ortaya koymak istedim...
Aslına bakarsak,
emeklilik sisteminin
yeniden
gözden geçirilmesi
ve
asgari ücretin altında
maaş ödenmemesi
gerekir!..
"Asgari ücret", adı üstünde zaten!..
Yani, bu rakamın
altında
geçim olmaz deyip,
sonra bu maaş ödemesi yapılıyorsa,
ortaya "vicdani" bir
sorun çıkmıyor mu?..
2000-2008 yılları arasını
kapsayan bu mağduriyetin
giderilmesi,
milyonlarca insanın
yıllarca beklediği
bir meseledir!..
Eğer bu mağduriyet
giderilmezse,
milyonlarca emekliyle
"Helalleşme"
nasıl olacaktır?..