6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi hayata geçirilmiş, milyonlarca araç sahibi de son ödeme tarihine kadar ek MTV ödemesi yapmıştı. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yapılan başvuruyu ilk inceledikten sonra, dosyanın esasına ilişkin görüşmeyi kararlaştırdı. Şimdi 28 Eylül’de Anayasa Mahkemesi’nin ek MTV hakkında alacağı karar bekleniyor. Peki, Ek MTV iptal edilecek mi?

EK MTV NEDİR? 

Cep telefonunu böyle kullananlar dikkat! Büyük risk Cep telefonunu böyle kullananlar dikkat! Büyük risk

MTV, araç sahiplerinin ödemesi gereken bir vergi türüdür. Ancak, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin neden olduğu ekonomik kayıpları telafi etmek amacıyla 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren geçici bir uygulama nedeniyle araç sahipleri ek bir MTV ödemekle mükellef tutuldu.

EK MTV’Yİ KİMLERİ KAPSIYOR? 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taslağına göre, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), vergi kanununun yayımlandığı tarih olan 15 Temmuz 2023 itibarıyla vergi mükellefi olanlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilk defa tescil edilen taşıt sahiplerini kapsayacak. Bu ilave vergi, sadece 2023 yılı için geçerli olup, bir defa alınacaktır.

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NDEN KİMLER MUAF? 

Araç alım-satım işlemlerinde ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre farklılık gösterecek. Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan devir işlemleri için aracı satın alan kişi veya şirket, kanun çıktıktan sonra yapılan satışlarda ise aracı satan tarafından sorumlu tutulacak. Örneğin, kanun henüz yürürlüğe girmeden önce, 15 Mayıs 2023 tarihinde aracını devreden bir otomobil sahibi, ek vergiyi ödemekle yükümlü olmayacak; ancak kanun sonrasında, 21 Ağustos 2023 tarihinde aracını devreden bir kişi, ilave vergiyi kendisi ödeyecek.

MTV NASIL HESAPLANIR? 

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. Aralık ayında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlenmişti.

EK MTV İPTAL EDİLECEK Mİ? 

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşerek karara bağlayacak. Ek MTV’nin iptal olup olmayacağı da bu tarihte belli olacak.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.