Memurlara 6 saat mesai yolda! Kamuda milyonlarca memur u ilgilendiren çalışma saati düzenlemesi gündeme oturdu. İngiltere'de yapılan pilot çalışmayla 6 saat uygulaması denenmişti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de aynı örneği vermiş ve mesai saatlerinin kısalabileceğini iddia etmişti.

MEMUR MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda mesai saatlerine değinmişti.

Eski Bakan Bilgin, "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi." diyerek işçi haklarına vurgu yapmıştı.

Enflasyon açıklaması: Ciddi momentum kaybına işaret ediyor Enflasyon açıklaması: Ciddi momentum kaybına işaret ediyor

Bilgin, dünyada mesai saatlerinin değiştiğine vurgu yaparak, "Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz." sözlerini kullanmıştı.

OVP'DE YER ALMIŞTI

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da "İstihdam" başlığı altında esnek çalışma modellerine yer verilmişti.

Metinde; "Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecektir." ifadesi yer almıştı.

Kamu maliyesindeki politika ve tedbirler kapsamında ise; değişen işgücü piyasasına ve esnek çalışma modellerine uyum politikası göze çarpmıştı. OVP'de mesai saatleriyle ilgili öngörülen model şu şekildeydi:

"Sosyal güvenlik sisteminde fiili ve yasal kapsamın artırılması doğrultusunda kadın, gençler, engelliler başta olmak üzere çalışma hayatına kalıcı katılımı sağlamayı teminen esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecektir. "

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için yapılacak çalışmanın 2024'ün 4. çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.