2022 LGS sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. 5 Haziran günü uygulanan Liselere Geçiş Sınavı 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenirken MEB 2022 LGS sonuçları için 30 Haziran 2022 tarihini işaret etmişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından veliler ve sınava katılım sağlayan 1 milyonun üzerindeki öğrenci LGS sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, meb.gov.tr sınav sonuç ekranı…

LGS SINAV SONUÇLARI EKRANI AÇILDI

LGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. LGS 2022 yılında 5 Haziran’da iki oturum şeklinde gerçekleşmişti. Sınav sonuçları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran tarihine işaret etmişti. LGS sonuçları meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. İşte detaylar...

LGS sonuçları hakkında açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. 5 Haziran’da düzenlenen LGS’ye giren adaylar heyecanla lise sınavı sonuçlarını bekliyorlardı. LGS’ye Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrenci katıldı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sonuçları için verdiği tarih hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

Adaylar, LGS sonuçları açıklandığı andan itibaren meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını TC kimlik numarası bilgisi ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih MEB tarafından henüz açıklanmadı fakat 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandıktan sonra 5-16 Temmuz arasında gerçekleşmişti. Buna göre, bu yıl da 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de Temmuz ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Liselere Geçiş Sınavına katılım sağlayan 1 milyon 38 bin 492 adayın heyecanla beklediği gün geldi. LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.