Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca uygulanabilecek ticari kredi azami erken ödeme ücretlerinde değişliğe gidildi.

TCMB'nin bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ KREDİ ADIMI

Tebliğe göre, Merkez TCMB bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin Tebliğ'de değişiklik yaptı.

"Azami erken ödeme ücretleri, sabit faizli TL kredilerde kredinin yıllık bileşik faiz oranının yüzde 5'i ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,20'sinin toplanması ile hesaplanacak. Sabit faizli döviz cinsi kredilerde yüzde 2'lik sabit oran ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,15'inin toplanması ile hesaplanacak. Değişken faizli (TL ve YP) kredilerde ise sabit yüzde 2 olarak uygulanacak."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, kredi erken ödeme ücretlerine ilişkin önemli değişiklikler getirildi ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni düzenleme, 1 Temmuz'dan itibaren kullandırılan kredilerin erken kapatılmasında geçerli olacak.

Alkole bir zam daha! Alkole bir zam daha!

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

TL Kredileri:Kalan vadesi 24 aydan kısa olan TL kredilerde uygulanacak azami oran %2 olarak belirlenmiştir.Kalan vadesi 24 aydan uzun TL kredilerde ise %2'nin üzerine, 24 ayı aşan her bir yıl için %1 eklenerek hesaplanacaktır.

Döviz Kredileri:Döviz kredilerinde TL krediler için belirlenen azami ücrete vadeye göre %1 eklenmektedir.

Önceki Uygulama:Daha önce, kalan vadesi 24 aydan kısa olan TL kredilerde erken ödeme ücreti %2 olarak uygulanıyordu.Kalan vadesi 24 aydan uzun TL kredilerde ise %2'nin üzerine 24 ayı aşan her yıl için %1 eklenerek hesaplanıyordu.Döviz kredilerinde, TL krediler için uygulanacak azami ücrete vadeye göre %1 ekleniyordu.

SADELEŞME ADIMLARI DEVAM ETTİ

Zorunlu karşılık düzenlemesinde ise kaldıraç oranına göre ilave zorunlu karşılık tesisi uygulaması 21 Haziran'dan geçerli olacak şekilde yürürlükten kaldırıldı. 2013 yılında yürürlüğe giren düzenlemede kaldıraç oranı bankaların ana sermayesinin bilanço içi ve dışı yükümlülüklere oranı şeklinde tanımlanmaktaydı.

Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yaptığı bu değişiklikle makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kaldıraç oranına ilişkin 2015 yılında uygulamaya aldığı yönetmeliğe göre asgari yüzde 3 sınırı uygulanmaya devam ediyor.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Kaynak: mynet