Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yılı Aralık sonu itibarıyla, bir önceki yılın yıl sonuna göre yüzde 16 oranında artışla 117,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 16 oranında artışla 117,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,5 oranında artarak 66 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 27,2 oranında artarak 51,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,1 oranında artarak 16,5 milyar dolar seviyesinde gercekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 17,5 oranında artarak 19,6 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,8 oranında azalarak 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artarak 13,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 24 oranında artışla 40,7 milyar dolar seviyesinde oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 11,5 oranında artarak 22 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 17,1 oranında artarak 95,6 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artarak 51,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,7 oranında artarak 64,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 41,5 oranında azalışla 2017 Aralık sonu itibarıyla 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1 milyar 631 milyon dolar olarak hesaplandı.

2017 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4’ü dolar, yüzde 31’i euro, yüzde 14,8’i TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2017 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,5, Merkez Bankası’nın yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 83,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

’Revizyon Politikası’ doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, kısa vadeli dış borç istatistikleri bankaların ’Döviz Tevdiat Hesabı’ ile ’TL Cinsinden Mevduat’ yükümlülükleri kalemlerinde 2011 yılından itibaren güncelleme yapıldı.