Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan yeni tasarruf tedbirlerine ek olarak Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan hedefler doğrultusunda yeni adımlar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele olmak üzere dört alanda yeni idari ve kanuni düzenlemeler hayata geçirilecek.

VATANDAŞIN İŞİNE YARAMAYAN KDV İNDİRİMİ GERİ ALINACAK

Buna göre, Türk Vergi Mevzuatındaki bütün istisna ve muafiyetler tekrardan gözden geçirildi. Hangi istisnaların sağlıklı çalıştığı, hangilerinin ne gibi avantajlar sağladığı tek tek tespit edildi. OVP’de yer alan 'Vergi harcamalarının gözden geçirilmesi, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması' hedefi doğrultusunda kısa süre içinde yeni düzenlemeler de yapılacak.

Kurban eti nasıl pişirilir? Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti nasıl pişirilir? Kurban eti yıkanır mı?

Hükümet bir süre önce, gıda ve birçok alanda alınan KDV'yi yüzde 1 seviyesine indirmişti. Ancak bu durumdan faydalanmak isteyen fırsatçılar, vergi indirimini vatandaşa yansıtmak yerine fileli fiş, faturalarla ceplerini doldurdu. İkinci tasarruf paketiyle bu mesele de kökten çözülecek.

KAYIT DIŞINA YENİ TEDBİRLER

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı denetimleri sıklaştıracak.

Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde denetimde görevli olan personel sayısı çoktan arttırıldı bile. Binden fazla müfettiş, sahada görev yapması için görevlendirildi. Ülke genelinde hileli KDV uygulamaları, fahiş fiyatlar, POS cihazı denetimleri başta olmak üzere vergilendirmeye ilişkin denetimler daha da arttırılarak sürdürülecek.

Ayrıca tapudaki işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması için de kanuni düzenlemeler hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkin bir rol haritası belirleyerek bu sorunla da mücadeleye girişecek.

KİT REFORMU

KİT'lerin faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için de bazı yeni adımlar atılacak. 'KİT Yönetişim Reformu' adı altında, KİT'lerin üst yönetimleri ve yönetim kurulu üyelikleri tekrardan yapılandırılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.

Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar unsurlar oluşturulacak. Bu alanları düzenleyen kanuni ve idari değişiklikler yapılacak.

İHALE KANUNU DA DEĞİŞTİRİLECEK

Son olarak, Kamu İhale Yasası uluslararası norm ve standartlara uygun olarak tekrardan gözden geçirilecek ve yenilenecek. 25 ayrı başlıkta İhale Kanunu dışında tutulan istisnaların sayısı da azaltılacak.

Kamu ihalelerinde mücbir sebep ve özel nitelikteki bazı mal ve hizmet alımları hariç, doğrudan temin usulüne de sınır konulacak. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak, ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü tedbir alınacak.

kamu son haber

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Editör: Aslı Atasoy