Kavak’ta kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsalda kadının istihdamına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile birlikte Kavak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin faaliyetlerini yerinde inceledi.

Türkiye’de kadın kooperatiflerin sadece ekonomiye değil, sosyal ve kültürel değerlerin de iyileştirilmesine ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “Toplumların gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan, kırsal kalkınma politikaları arasında çok önemli yer tutan Kadın Kooperatiflerinin çalışmalarını önemsiyoruz. Son zamanlarda el sanatları geçmişe göre terk edilen fakat önemi gün geçtikçe artan bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Kadınların ‘kadın kooperatifleri’ vesilesiyle gerçekleştirdikleri çalışmaların kültürümüzü, el sanatları sektörünü ve dolayısıyla Kavak ilçemizde profesyonel bir şekilde gerçekleştirilen yöresel kilim ve dokuma faaliyetlerinin önemi yadsınamaz” diye konuştu.

"İSTİHDAMA DİREKT ETKİ SAĞLAYACAKTIR"

Samsun’da kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde son iki yılda on ilçede on dört ‘kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi’ kurulduğunu açıklayan Vali Dağlı, “Son zamanlarda yeniden popülerleşmeye başlayan kadın kooperatifleri, kadınların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının çözümünde alternatif bir yöntem olarak katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Kavak ilçemizde yer alan Kadın Kooperatifinin istihdam sağlama açışından önemli bir sektör olan yöresel kilim ve dokumacılığın gelişimine yaptığı katkının yanı sıra ilçemizin tanıtımında da bir payı olacağını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak, Kavak ilçemizde üretilen nadide ürünlerin pazarlanması ve geliştirilmesi yerel kalkınma modeline örnek olacak niteliktedir” şeklinde konuştu.

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ KAVAK OSB

Vali Dağlı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile birlikte Kavak OSB’deki iş adamlarıyla da bir araya geldi. işadamlarının ihtiyaç ve talepleri ile Kavak OSB’nin genişleme ve kurumsallaşma çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda merkezi eğitim merkezleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kavak OSB’nin, yatırımcıyı kendisine çeken pek çok avantajının olduğunu belirterek OSB’nin yüzde 78 doluluk oranına ulaştığını, OSB’de yaklaşık 750 kişinin istihdam edildiğini ve yatırım için yoğun taleplerin gelmeye devam ettiğini açıklayan Dağlı, şunları söyledi:

“Samsun, sahip olduğu avantaj ve sunduğu olanaklarla bölgenin üretim ve ticaret merkezi konumundadır. Bu anlamda Kavak OSB’ye yatırım yapan firmalar OSB bölgesel teşvik uygulamasında 5. bölge avantajlarından yararlanmakta ve KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kâr payı desteği gibi birçok avantaja sahip olmaktadır. Ayrıca OSB’nin kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına yakın olması ve Samsun il merkezinden 20-25 dakika gibi kısa biz zamanda ulaşılması Kavak OSB’yi çok cazip hale getirmektedir. Bu nedenle Kavak OSB’ye yatırım amacıyla yoğun talep gelmekte olup yatırım taleplerine cevap verebilmek adına bölgenin bitişiğinde bulunan 55 ha alanın genişleme alanı olarak OSB’nin sınırlarına dahil edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında OSB, 195 ha alana ulaşacaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi talimatları doğrultusunda kamunun tüm imkânlarının seferber edilerek girişimcilere her türlü desteği sağlamayı ve işlerini kolaylaştırmayı amaç edindiklerini, bu nedenle iş insanlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini ve bilgilendirme yaptıklarını belirten Vali Dağlı, mesleki eğitim merkezlerinin de milli ekonomiye ve iş dünyasına yetişmiş eleman hazırlanması bakımından hayati bir misyonu yerine getirdiğini ifade ederek, “Öğrencilerimizin haftada beş gün çalışabildiği ve eğitim gördüğü işletmelerimizin öğrenci sayısını Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in de talimatları doğrultusunda yedi binden yirmi bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca değerli iş insanlarımızın talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması ve iş insanlarımızın eğitimin bir parçası olarak görev üstlenmesi amacıyla meslek liselerimizin tamamında iş insanlarından oluşan danışma kurulu oluşturma çalışmamız devam ediyor ve bu konuda iş insanlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.