Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı, hasta ve yakınlarına hastaneden hizmet aldıkları süre içinde haklarının korunmasına özen gösterdiklerini söyledi.

26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısı ile bir açıklama yapan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı, "Hasta ve yakınlarına hastaneden hizmet aldıkları süre içinde haklarının korunmasına özen gösteriyoruz. Hasta hakları amacı, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini sağlamaktır. İnsanların sağlıklı olduğu sürece var olabileceğini, varlığının gereklerine uygun davranacağını vurgulayarak, hastaların hizmetten genel olarak faydalanma, mahremiyet, güvenlik, ziyaret ve refakatçi bulundurma, müracaat, şikâyet ve dava hakkı gibi konularda hakları bulunmaktadır. Lizbon 1981 Hasta Hakları Bildirgesine göre, ayrım gözetilmeden herkesin sağlık bakım hakkı vardır. Kişiler etnik kökenleri, politik inançları, milliyetleri, cinsiyetleri, dinleri ya da kişisel ne olursa olsun gerekli sağlık bakımı alma hakkına sahiptir. Hastalar arasında ayrım yapmanın kabul edilebilir tek kıstası, hastaların tıbbi ihtiyaçlarının görece aciliyeti olabilir. Hastaların özerkliği ve adil biçimde davranılacağına garanti verilmelidir. Tıbbi bakım sağlayanlar hasta haklarını ön planda tutmalıdır’’ dedi.