MİRASTA KARDEŞ PAYI

Miras paylaşımı sürecinde, kardeşler arasındaki hak dağılımı konusu sıkça merak ediliyor. Miras hukuku çerçevesinde kardeşler arasındaki paylar nasıl belirlenir ve hangi koşullarda farklı oranlar mümkün olabilir?

Ülke genelinde ilk kez yapılacak! İşte ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri Ülke genelinde ilk kez yapılacak! İşte ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri

VASİYETNAME VE SAKLI PAY

Bir miras bırakan, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar olmasını isteyebilir. Bu isteği resmi bir vasiyetname ile ifade ederek hükme bağlayabilir. Ancak, burada önemli bir kurala dikkat edilmelidir. Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocuklarının saklı payı olarak ayırmak zorundadır. Bu saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra vasiyetname ile dahi başka bir kişiye devredilemez. Kalan yarısını bir çocuğuna bırakan bir miras bırakan, böylece kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapabilir. Ancak, bu oran diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.

İSTİSNAİ DURUMLAR OLABİLİR

Miras paylaşımı sürecinde bazı durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir. Bu istisnai durum, bir aile üyesine yönelik ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir. Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler. Miras paylaşımı süreci, hukuki kurallar ve vasiyetnamelerin etkisi altında şekillenmektedir. Kardeşler arasındaki hak dağılımı, miras bırakanın tercihlerine, yasal düzenlemelere ve olası istisnai durumlara göre belirlenir. Miras paylaşımında adil bir sonuç elde edebilmek için miras hukukunun detaylarına hakim olmak ve yasal süreçleri doğru şekilde takip etmek önemlidir.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.