İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kubat, lisansüstü başvuruları ile ilgili öğrencilere çağrıda bulunarak ”Üst düzey eğitim olanakları ve zengin lisansüstü programları ile İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora ve yüksek lisans öğrencilerini bekliyoruz" dedi.

2017-2018 eğitim öğretim yılı lisansüstü başvuruları ile ilgili açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kubat, enstitülerinin üniversitesi bünyesinde kurulmuş en eski enstitü olma vasfına sahip olduğunu söyledi.

Enstitülerinin 24 yıllık tecrübe ve birikime sahip bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Kubat, Sosyal Bilimler Enstitüsünün 20 anabilim dalında yüksek lisans ve 10 anabilim dalında da doktora eğitimi verdiğini dile getirdi. Soyla Bilimler Enstitüsünün kuruluşundan bugüne kadar toplam 2 bin 864 lisansüstü öğrencinin mezun olduğunu belirten Kubat, “Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde donanımları ve bilgi birikimleriyle kendi alanlarında söz sahibi, her biri üst düzeyde tecrübeye sahip 41 profesör, 51 doçent, 66 yardımcı doçent, toplam 161 öğretim üyesi kendi anabilim dallarında lisansüstü ders vermektedir. Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı halihazırda tezli yüksek lisans programlarında bin 3, tezsiz yüksek lisans programlarında 379, doktora programlarında ise 481 olmak üzere toplam bin 863 lisansüstü kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Bu rakam, doğrudan kayıt yenilemiş aktif öğrenci sayımızı ifade etmektedir. Enstitümüz öğrencisi olup kayıt yenilemeyen yani pasif konumda olan öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Bunlarla birlikte bu sayı iki bini aşmaktadır” dedi.

Enstitüleri bünyesinde 20 anabilim dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programının yürütüldüğünü ifade eden Kubat, "Bu anabilim dalları; İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, Temel İslam Bilimleri, Ekonometri, Müzik, Resim Ana Sanat, Seramik Ana Sanat, Felsefe ve Din Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Türk Müziği, Maliye, Kamu Hukuku, Grafik Ana Sanat dallarıdır. Dört anabilim dalımızda da tezsiz yüksek lisans programlarımız yürütülmektedir. Bunlar: İşletme (ikinci öğretim), İktisat (ikinci öğretim), Kamu Hukuku, Sağlık Kurumları İşletmeciliğidir. İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Fırat Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalında Adıyaman Üniversitesi, İşletme Anabilim dalında Fırat Üniversitesi ve Tarih Anabilim Dalında ise Adıyaman Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen Yüksek Lisans programlarımız vardır” şeklinde konuştu.

Kubat ayrıca enstitü bünyesinde 10 Anabilim Dalında ise Doktora programının yürütüldüğünü ifade etti.

"Enstitümüzden Mezun Olanların İş Kaygısı Bulunmamaktadır"

Doğu ve Güneydoğu’nun en iyi üniversitesi konumunda olan İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye’nin en saygın üniversiteleri ile en prestijli kamu kurumları ve özel sektör alanlarında istihdam alanı bulduğunu dile getiren Kubat, “Bu bizim için gurur verici bir hadisedir. Mezunlarımızın hiçbir problemle karşılaşmadan kolaylıkla iş buluyor olması, hatta aranan kalifiye eleman statüsünde bulunması bizim kalitemizi ile yetkinlik ve yeterliliğimizi ispat ediyor. Enstitümüzün doktora ve yüksek lisans programlarından mezun olup da bugüne kadar açıkta kalmış, iş bulamamış hiç kimse yoktur. Bu yönüyle de enstitümüzün çok başarılı bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Hem yüksek lisans hem de doktora öğrencilerimize yönelik, üniversitemiz ve enstitümüz olarak, bilimsel araştırmalarında kolaylaştırıcı her tür desteği veriyoruz. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz kendi anabilim dallarında yürütülen Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) araştırma projelerinde görev alabilmekte ve bu yolla tecrübe kazanmaktadırlar. Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimiz üniversitemizin okuma salonlarını ve kendi evlerinden dahi hizmet alabildikleri zengin basılı ve elektronik kaynaklara sahip İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesini kullanabilmektedir. Bu yönüyle lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz “ayrıcalıklı öğrenci” statüsündedir. Enstitümüzü tercih edecek öğrencilerin bu ayrıcalıklı konumu ve bilhassa bilimsel araştırma yaparken karşılaşabilecekleri her tür sıkıntıların giderilebileceğini bilmelerinde fayda var. Ayrıca lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz, tıpkı lisans öğrencilerinde olduğu gibi, üniversitemizin yemekhaneleri, yurtları ve sosyal tesislerinden yararlanabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

“Çalışkan ve gayretli öğrencilerimizi her zaman destekliyor ve özendiriyoruz”

Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetimi olarak, eğitim ve öğretimdeki kaliteyi mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini de dile getiren Kubat, “Bu çıtayı daha da yükseltmek adına bilimsel çalışmalarda öncü olmak, her konuda insanı ön planda tutmak, aklın ve bilimsel gelişmelerin rehberliğinde ürettiğimiz bilgileri toplum kesimleriyle paylaşmak, insanımıza evrensel değerleri kazandırmak ve evrensel bilim denizine bir nebze olsun katkıda bulunmak için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Bu bağlamda lisansüstü eğitim görmek, bilimsel araştırma yapmak isteyen çalışkan ve gayretli öğrencilerimizi her zaman destekliyor ve özendiriyoruz” diye konuştu.