Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2022 öncesi yapılan inşaatlara imar affı gibi kolaylık geliyor. 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Toplam 57 maddeden oluşan teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor

YAPI RUHSATI ALMA ŞARTI KALDIRILIYOR

Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılıyor. Madde gerekçesinde yazdığı şekliyle; kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesiyle ilgili süre uzatılıyor. Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan yapılara abonelik verilebilecek. Madde ile getirilen asıl önemli düzenleme ise elektrik ve su aboneliği verilebilmesi için yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Elektrik ve su aboneliği alabilmek için yapı ruhsatı almış olma şartı kaldırılarak, bu durumdaki binalara bir çeşit af getirilmiş oluyor.

İMAR AFFI DEĞİL 

Düzenlemenin aynen kanunlaşması halinde, yaptıkları konutlar için iskan almamış müteahhitlerin daha kolay satış yapmasının önü açılıyor. 

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATI