Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, eğitime ve eğitim çalışanlarına ilişkin acilen çözülmesi gereken sorunları Milli Eğitim Bakanlığına ilettiklerini söyledi.

Miran, sorunlar arasında covid-19 salgın dönemi nedeniyle oluşturulan filyasyon ekiplerinden eğitimcilerin çıkarılması, öğretmenlere il içi atamalarda hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralama yapılması, eğitim kurumlarına bütçe ayrılması, yardımcı personel açığının kapatılması ve hizmetlilere fazla mesai ücreti veya izin hakkı tanınması konu başlıklarının yer aldığını söyledi.

‘Görevlerini yapmış sayılmalılar’

Eğitimin fiilen başlaması nedeniyle artan iş yükü göz önüne alınarak eğitimciler filyasyon ekiplerinden çıkarılması gerektiğini belirten Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Eğitim kademelerinin yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği açık olduğundan eğitim kurumları yöneticileri ve öğretmenlerin artan iş yükü ve karşı karşıya kaldıkları sağlık riski göz önüne alınarak yöneticilerin ve öğretmenlerin filyasyon ve denetim ekiplerinde görevlendirilmelerinin önüne geçilmelidir. Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle karantina altına alınan eğitimcilerin tedbiren fiilen görevlerini yerine getiremediklerinden üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevleri yapılmış sayılmalıdır. Yine eğitim-öğretimin aksamaması adına kovid-19 tanısı veya temaslısı olmasına bağlı olarak karantina altına alınanların, istekleri dâhilinde karantina süresi boyunca üzerlerindeki ders ve ek ders görevlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürülebilmelerine imkân sağlanmalıdır.” dedi.

‘Öğretmenlerin il içi yer değişikliğinde sıra tayini uygulanmalıdır’

Miran ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nın personel politikasının en büyük açmazlarından birisinin yer değişikliği hususu olduğunu vurguladı. Yer değişikliği sürecinin insan odaklı yürütülmesi gerektiğini belirten Miran, öğretmenlerin il içi yer değişikliği taleplerinin, tercihleri itibariyle hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliklerinin karşılanması yönünde Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmasının gerekliliğine temas etti.

‘Hizmetlilere fazla mesai ücreti veya izin hakkı verilmelidir’

Okullarda çalıştırılan hizmetlilerin de sıkıntılarını vurgulayan Miran, hizmetlilerin fazla mesai nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ücret beklentisi içinde olduklarını işaret etti. Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetliler, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığında izin hakkını fiilen kullanamamakta, ücret de alamamaktadırlar. Bu çalışanlara, isteklerine bağlı olarak fazla çalışmaları karşılığında ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda münhasır bir düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır.”

‘Eğitim kurumları bütçesiz bırakılmamalıdır’

“Salgın nedeniyle eğitim kurumlarının harcama kalemleri artmıştır’ diyen Meran, okulların yaşadığı bütçe sıkıntısına yönelik, okullara temizlik ve hijyen açısından ek bütçe sağlanmasının elzem olduğunu söyledi. Miran şunları söyledi: “Bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilmesinin yolu, hijyen başta olmak üzere, bir takım standartların sağlanmasından geçmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarına gereken bütçe verilmeli; okullar temizlik malzemesi ve maske konusunda mutlaka desteklenmelidir. Yardımcı personel ihtiyacı, salgın süreciyle ortaya çıkan katı hijyen ve sağlık standartlarının sağlanması gerekliliği nedeniyle bir kat daha artmıştır. Eğitim kurumlarının kronik sorunları arasında yer alan temizlik, bakım, rutin idari ve teknik hizmetlerin yürütülmesi gibi alanlarda yeterli yardımcı personel bulunmaması sorununa çözüm bulunmalı, eğitim kurumlarımızda hizmet alanı, öğrenci sayısı vb. kıstaslara göre belirlenen sayılarda yardımcı personelin istihdam edilmesi sağlanmalıdır.”