Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), “12 Punto Tez Savunmaları” adlı etkinlik dizisiyle, tez yolunda harcanan emeğin bir değeri ve anlamı olduğu düşüncesiyle genç araştırmacıları tezlerini savunmaları için kürsüye davet ediyor.

12 Punto Tez Savunmaları; bilim, düşünce ve sanatın içerisinde olduğu yetkin içeriklerin toplumla buluşması yolunda bir kapı aralamak ve akademik araştırmaların, savunma odaları dışında da tartışmaya açılmasıyla “Bu tez bize ne söylüyor?” sorusuna yanıt aramayı amaçlıyor. DÜSAM, genç araştırmacılara bu imkânın verilmesinin gerekliliğine inanan bir merkez olarak; durağan bilgiyi işlemeyi, bilgi, düşünce ve sanatın özgürce üretimini sağlamayı ve bir kültür havuzu oluşturarak sonraki kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

12 Punto Tez Savunmaları’nın ilkinde, Büşra Nur Topal’ın delilik olgusunu sosyolojinin bilgi üretme prosedürleriyle ele aldığı saha çalışmasını aktaracağı, “Deliliğin İdaresi: Duvarların Ardı” başlıklı savunma gerçekleşecek. Kaan Kurt moderatörlüğünde düzenlenecek olan etkinlik, ilgi duyan bütün katılımcılara açık olup katılımcılar, 20 dakikalık tez sunumunun ardından soru-cevap bölümünde katkı sağlayabilecekler.

Türkiye’nin genç akademisyen ve araştırmacıları tarafından emek ve çaba ile ortaya konulan tezler, ülkemizin fikir ve düşünce mirasına katkı sağlayan çalışma ve araştırma alanlarının önemli çıktıları arasında yer alıyor. Yükseköğrenim süresi boyunca kurumsal prosedürlerin ve biçimsel gerekliliklerin yerine getirilmesine yönelik zaruriyet arz eden pratiklerde bulunan öğrenci ve araştırmacılar, genellikle tez savunmalarını gerçekleştirdikten sonra ciltlenmiş sayfaları rafa kaldırılıyor. Tez çalışmasındaki temel varsayım ve ulaştıkları sonuçları en iyi ihtimalle ancak yakın çevreleriyle paylaşabiliyor. Böylelikle pek çok önemli araştırma bugüne taşınamıyor. Kritik edilerek güçlendirilemiyor ve sahiplenilemiyor. Gündeme sözü olmayan ve gelecekle bağı kurulamamış araştırmalar, gerek maddi gerekse emek ve zaman kaybı açısından araştırmacıların çalışma azimlerini yitirmelerine neden olabiliyor.

“12 Punto Tez Savunmaları”, “Tezimi savunacağım!” diyen herkesin katılımına açık. Program, genç araştırmacı ve akademisyenlerin tezlerini belirli bir süre dâhilinde aktarmaları ve ardından katılımcıların soru ve cevaplarıyla ilerlemekte.