Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB), ocak ayı olağan toplantısı İMO Samsun Şubesi'nde gerçekleştirildi. İki bölüm halinde gerçekleşen toplatının ilk bölümünde SAOB'un bileşenlerinden İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Samsun  Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Jeoloji Mühendisi Odası Samsun Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Orman Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Maden Mühendisleri Odası Samsun Temsilciliği, Peyzaj Mimarları Odası Samsun Temsilciliği, İç Mimarlar Odası Samsun Temsilciliği, Samsun Tabip Odası, Samsun Eczacılar Odası, Samsun Diş Hekmileri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Samsun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Samsun Noter Odası ve Samsun Barosu temsilcileriyle kent ve bölge sorunları tartışıldı. Toplantının ikinci bölümüne ise CHP Samsun Milletvekileri Neslihan Hancıoğu ve Kemal Zeybek, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,  CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel katılarak, kent ve bölge sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 

SAMSUN ÇEVRE YOLLARI EN KISA SÜREDE PROJELENDİRİLMELİ

Samsun'un ve bölgenin sorunlarını dile getiren SAOB Dönem Sözcüsü Cevat Öncü, "Kentimiz ve bölgemizde birbiriyle entegre haline getirilememiş, yeterince çeşitlendirilmemiş ulaştırma problemleri yaşanmaktadır. Bu anlamda Samsun'un ve bölgenin çok önemli ihtiyacı olan Samsun doğu ve batı çevre yollarının en kısa sürede projelendirilerek yapımına başlanması, Samsun Ankara Samsun uçak seferlerinin sayı ve planlama bakımından yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir" dedi. 

DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMALI 

Deprem ve sele dikkat çeken Öncü, "Samsun ve bölge kentlerimizde deprem ve aşırı yağışlar, üst düzey risk unsuru olarak bulunmaktadır. Bölgenin topografik yapısı da göz önüne alınarak Samsun ve bölge kentlerimiz için Deprem Master Planları hazırlanması gerekmektedir. Bölgemizde pek çok şehir ve yerleşim alanlarında akarsu taşkın yataklarının imarlı veya kaçak şekilde yapılaşmasına göz yumulmakta, yeterli dere ıslahları ve altyapılarda oluşturulmadığı için doğa olayları ciddi şekilde can ve mal kaybına neden olarak afete dönüşmektedir. Bu yetmezmiş gibi her 10 yılda bir bu son denilerek çıkartılan imar afları ile hem kaçak yapılaşma özendirilmekte hem de kontrolsüzce inşa edilmiş pek çok kaçak yapı vatandaşın kendi beyanı ile yasal hale getirilerek adeta kendi riski kendi boynuna asılmaktadır. Bu teknik konularda SAOB bileşenleri olarak bilgi birikimimize ve deneyimlerimizi kentlerimiz ve bölgemizin hizmetine sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı. 

MESLEKTAŞLARIMIZ HAK ETTİKLERİ ÜCRETİ ALAMIYOR

İnşaat mühendislerinin hak ettikleri ücreti alamadıklarını belirten Öncü, "Meslek mensuplarımızı neredeyse tamamına yakın hak ettikleri ücretleri elde edememekte ve hayat standartlarını hak ettikleri düzeye çıkaramamaktadırlar. Doktorlarımız, eczacılarımız sağlık alanında, baromuz hukuk alanında, teknik odalarımız kendi meslek alanlarında yaşanan sorunları dile getirmekte ve çözüm önerilerini ortaya koymaktadırlar" diye konuştu. 

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİMİN KALİTESİ YÜKSELTİLMELİ

Üniversitelerde kontenjanlara kota getirilmesi gerektiğini kaydeden Öncü, "Bölgemizde ve pek çok şehrimizde gerekli fiziki şartları tamamlanmadan, yeterli akademik kadroları oluşturulmadan siyaset ve popülizm uğruna pek çok bölüm açılmakta ve çok düşük puanlarla öğrenci kabul edilmektedir. Hal böyle olunca her yıl mezun olan on binlerce kişi adeta işsizler ordusuna katılmakta veya ucuz iş gücü olmaktadır. Üniversitelerde kontenjanlara kota getirilmeli ve eğitimin kalitesi yükseltilmelidir" şeklinde konuştu.

MESLEK GRUPLARINA YAPILAN SALDIRILAR SON BULSUN

Mesleklere yapılan saldırıları kınadıklarını sözlerine ekleyen Öncü, "Son yıllarda doktora, eczacıya, mimara, avukata ve diğer meslek gruplarına karşı hızla artan tehdit, saldırı ve cinayet olayları gerekli önleyici ve caydırıcı tedbirler alınarak sonlandırılmalıdır" dedi.

ADALETE GÜVEN ENDEKSİ HIZLA DÜŞMEKTE

Adalete olan güvenin sarsıldığını sözlerine ekleyen Öncü açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Maalesef kuvvetler ayrılığı ilkesinin zayıfladığı ve adalete güven endeksini hızla düşmekte olduğu ülkeler arasında yer almaktayız. Sansür yasası olarak da adlandırılan düzenlemelere fikir özgürlüğü alanında daralmalar yaşandığını düşünüyoruz. Adalete ve hukuka güvenin üst seviyeleri çıkartılması için topyekun gayret içerisinde olmamız gerekmektedir. Adalet herkese lazımdır. Adaletin zayıfladığı bir ülkede insanlar kendilerine huzur ve güven içerisinde hissetmezler."

KENT VE BÖLGE RAPORU HAZIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Öncü, konuşmasında bölgesel ve meslekler sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan kent ve bölge raporları hazırlayarak siyasilere ve şehri yönetenlere iletmeye devam edeceklerini de belirtti.

EN BÜYÜK TEHLİKE DİYALOG EKSİKLİĞİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Yerel Yönetimler Yasasının uygulama sorunları olduğunu belirterek, CHP olarak yeni bir yerel yönetimler yasası hazırladıklarını kaydetti. Ülkedeki genel sorunun demokrasi ve adalet sorunu olduğunu sözlerine ekleyen Torun, "İçinde bulunduğumuz sürecin her geçen gün koşulları ağırlaşıyor. Ülkenin ekonomik, eğitim sağlık gibi sorunlarının hepsi doğru karar alındığında çözülür. Ama en büyük tehlike diyalog eksikliği. Ayrıştırılıyoruz ve hoşgörüyü yitirdik. Bu da ülkemiz için çok büyük bir sorun teşkil ediliyor. Sizler, farklı düşünceleri olan bir çok meslek birliği Samsun için bir araya geldiniz. Samsun'un sorunlarına sahip çıktınız. Sonuç almaya çalışıyorsunuz. Bu bir modeldir. Bu modeli Türkiye'ye uyguladığımızı düşünün birçok sorunumuzu çözeriz" diye konuştu.

Toplantının sonunda SAOB Dönem Sözcüsü Cevat Öncü, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a plaket takdim etti. 

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.