Samsun 3. İdare Mahkemesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafra ilçesindeki tarım arazisine yapılması planlanan, Sebze ve Meyve Hali projesinin plan notları, mevzuata uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle iptal edildi.


YER SAHİPLERİ DAVA AÇMIŞTI

Samsun'un Bafra ilçesi Türbe Mahallesi'ndeki verimli tarım arazilerinin üzerine yapılması planlanan, yer sahipleri tarafından açılan dava sonucu daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilen Sebze ve Meyve Hali projesinin bu kez planları iptal edildi. 


Samsun 3. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda, "...1/25.000 ölçekli, çevre düzeni plan degişikliği ile Kentsel Servis Alan kullanım kararının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olmadığından, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 6. maddesine, Mekansal Planlar Yapm Yönetmeliği'nin 6. ve 7. maddelerinde belirtilen planlama kademelenmesine uyulmadan hazırlanan ve dava konusu edilen 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı degişikliğinin ve plan açıklama raporunun kabulüne ilişkin Samsun Būyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2021 tarih ve 538 sayılı kararı ile 1/5000 õlçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun kabul edilmesine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2021 tarih ve 539 sayılı kararında hukuka, mevzuata ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Başkan Cemil Deveci Atakumluların taleplerini dinleyecek Başkan Cemil Deveci Atakumluların taleplerini dinleyecek

Merve İLHAN

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.