Borcu Olanlara Güzel Haber! İş dünyası, milyonlarca şirketi ilgilendiren "işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme bayanı, kasa-ortaklar cari hesaplar düzeltmeleri, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi" düzenlemeleriyle nefes aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımı başta olmak üzere yapılandırmaya başvuran vatandaşların kaygılandığı konulara açıklık getirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımı başta olmak üzere yapılandırmaya başvuran vatandaşların kaygılandığı konulara açıklık getirdi, ek maliyet çıkmayacağı mesajını verdi. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacak. BORCUNU YAPILANDIRANA EK MALİYET YOK Matrah, vergi artırımında bulunanların ilgili vergi dairelerine verdikleri bildirim, beyanlar herhangi bir vergi türü incelemesi için veri olarak kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, matrah ve vergi artırımı sonucunda hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider, maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek. DÜZENLEMEDE NELER VAR? İş dünyası, milyonlarca şirketi ilgilendiren "işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme bayanı, kasa-ortaklar cari hesaplar düzeltmeleri, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi" düzenlemeleriyle nefes aldı. Yapılandırma yasasıyla 2016-2020 arası için öngörülen matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021'e devreden zararlarının yüzde 50'si siliniyor.Dava aşamasındaki kesinleşmiş alacaklar da yapılandırılırken, bu kapsamda hesaplanan vergiler ikişer aylık dönemler hazinde 6 eşit taksitle ödenebilecek. Yasa hem vatandaşlara hem de işletmelere yeni bir sayfa açma imkânı sağladı. BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat, emtia, demirbaş kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanıyor. İnşaat işletmeleri de varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde, malzeme veya yarı mamullerini de bildirebilecek. YAPILANDIRMAYA KİMLER BAŞVURABİLİYOR? SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre bu kıymetlerin kayda alınmasına imkân veren düzenleme bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsıyor. Uygulama kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kolektif şirketler, adi komandit şirketler, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, iş ortaklıkları dâhil bulunuyor.Bu kapsamda yer alan işletmelerin kayıtlarında yer almayan bu emtia, demirbaşları 31 Ağustos'a kadar (bu tarih dahil) beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesiyle KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirmesi gerekiyor. İşte bu aşamada Envanter listesi olmayan beyannameler kabul edilmeyecek. .