doğa sürücü kursu cemre
 
5s dikey izosam bilgi

Bankaya Borcu Olanlar Dikkat! 10 Yıl Şartı…

bankaya-borcu-olanlar-dikkat-1110
Daha Fazla Göster

Bankaya Borcu Olanlar Dikkat! 10 Yıl Şartı… Bankaya borcu olanları yakından ilgilendiren detay ortaya çıktı. Banka 10 yılı geçen borçlar için haciz işlemi yapabilir mi? Banka borcunda zamanaşımı nasıl olur? İşte detaylar…

Babamın 2009 yılından banka borcu vardı. Şimdi tarlaya haciz koydurmuş. Borçtan çok yüksek bir meblağ istiyor. Bu satışı yaptırabilir mi? F.T.

Okuyucumun anlattığı kısacık olaya baktığımda 10 yılı geçmiş bir borçtan söz ediliyor. Bu borç için de tarlaya haciz tatbik edildiğine göre ortada bir icra takibi var. Okuyucuma net yanıt verebilmek için takibin türünü bilmem lazım. Şayet icra takibi ilamsız takip denilen adi takip ise borca itiraz etmekle takip durur, tarla satışı yapılmaz. Şayet takip bir mahkeme kararına dayanıyor ise bu halde takip ilamlı takiptir. Dosyaya itiraz etmekle takip durmaz. Ancak ilamda gösterilenden farklı bir talep söz konusu ise icra mahkemesine müracaat edilebilir veya menfi tespit davası dediğimiz talep edilen borç kadar borcun bulunmadığının tespiti istenilir. Menfi tespit davası özellikle de 2009 tarihli bir borç için borcun zamanaşımına uğradığı iddiası ile takip edilir. Zira genel anlamda borçlar 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Okuyucum 2009 tarihli borçtan söz ettiğine göre 12 yıl geçmiştir ve zamanaşımı söz konusudur.

Okuyucumun bir notu da olması gerekenden çok yüksek bir bedel istenilmesidir ki bunun için de yine bahsettiğim davalar söz konusu olacaktır. Şayet takip ilamsız takip ise okuyucumun babası takibe itiraz etmekle takip duracağı için alacağının varlığını ispat bakımından dava açması gereken, alacaklı olduğunu iddia eden taraftır. Şayet okuyucumun babası, aleyhine yapılan takibe (şartlarına göre) itiraz etmez veya açılması gerekli davaları açmaz ise bu halde evet tarlanın satışı yapılabilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir