Maymun çiçeği virüsü koronavirüs gibi tüm dünyayı alarma geçirmiş durumda bulunuyor. Afrika menşeli hastalık 20 günde 21 ülkeye yayılarak 200’ü aşkın kişide görüldü.Peki "Maymun Çiçeği virüsü türkiyede görüldü mü?" yanıtı haberimizde

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de  maymun çiçeği hastalığı  açıklamasında; "Maymun çiçeği hastalığı görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi" ifadesine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklama:

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) genellikle 6 ile 13 gündür, ancak 5 ila 21 gün arasında değişebilir.Enfeksiyon iki döneme ayrılabilir:

1. Dönem:

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin şişmesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrıları) ve yoğun asteni (enerji eksikliği) ile karakterize istila dönemi (0-5 gün arası).

2. Dönem:

Lenfadenopati (lenf düğümlerinin şişmesi), başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeğinin ayırt edici bir özelliğidir. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Yüzü (vakaların %95'inde) ve ellerin avuçlarını ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler.
Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva (%20) ile kornea da etkilenir. Döküntü, maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru gelişir.
Lezyonların sayısı birkaç ila birkaç bin arasında değişir. Şiddetli vakalarda, lezyonlar derinin büyük bölümleri dökülene kadar birleşebilir.

Maymun Çiçeği, genellikle 2 ila 4 hafta süren semptomları olan, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır.

Şiddetli vakalar çocuklar arasında daha sık görülür ve virüse maruz kalma derecesi, hastanın sağlık durumu ve komplikasyonların doğası ile ilgilidir. Altta yatan bağışıklık eksiklikleri daha kötü sonuçlara yol açabilir.Geçmişte çiçek hastalığına karşı aşılama koruyucu olmasına rağmen, bugün 40 ila 50 yaş arası (ülkeye bağlı olarak) kişiler, çiçek hastalığının eradike edilmesinden (sonlanmasından) sonra dünya çapında çiçek hastalığı aşılama kampanyalarının kesilmesi nedeniyle maymun hastalığına daha duyarlı olabilir.

Maymun çiçeği komplikasyonları arasında sekonder enfeksiyonlar, bronkopnömoni, sepsis, ensefalit ve görme kaybıyla sonuçlanan kornea enfeksiyonu sayılabilir. Asemptomatik enfeksiyonun ortaya çıkma derecesi bilinmemektedir.

Maymun çiçeği vaka ölüm oranı tarihsel olarak genel popülasyonda %0 ila %11 arasında değişmiştir ve küçük çocuklar arasında daha yüksek olmuştur. Son zamanlarda vaka ölüm oranı %3-%6 civarında olmuştur.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATI