Kütahya’da medfun Ahteri Mustafa Efendi Hazretleri’nin kabri bakımsızlıktan görünmez hale geldi.

Fıkıh, hadis ve İslam tarihi alanında eserler yazan Ahteri Hazretleri’nin Cemalettin Mahallesi Karadonlu Sokak’taki kabri, üzerindeki ot ve bitkilerden adeta kayboldu.

Kabrin bulunduğu alanın kilitli olduğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdiler. Vatandaşlar, "Mezarın bulunduğu alana girebilsek temizliği biz kendimiz yaparız. Ancak kapı kilitli olduğu için elimizden bir şey gelmiyor" dediler.

AHTERİ MUSTAFA EFENDİ KİMDİR?

"Asıl adı Muslihiddin Mustafa, Osmanlı dil ve din bilgini (Afyon, Kütahya 1561). Arap edebiyatı, siyer, fıkıh ve lügat sahalarında çalıştı. Dini konularda Adem’den Hz. Muhammed’e kadar geçen olayları ve yaşayan şahısları derleyen arapça bir tarih; fıkıh konusunda Cami-ül-, Cami -ül-Mesail (Meseleler Derlemesi) adlı iki kitap ve kadınlarla ilgili Hamil-ül-Muhamdarat (Kadınlara Dair...) adlı eserleri yazdı, fakat bunlar basılmadı. Tarihinin el yazma bir nüshası Fatih kütüphanesi’ndedir.Mustafa Efendinin basılmış tek ve en önemli kitabı kendi takma adiyle bilinen ünlü lügati Ahteri’dir. Kabri Kütahya Cemalettin Mahallesi, Kadonlu Sokak’tadır."