Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında,  Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli” olarak duyurulan yeni müfredat nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında TCK’nin ‘görevi kötüye kullanma’, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ maddelerine dayanarak suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. 

Bir 14 kişi ve yazı görseli olabilir

ADD SAMSUN ŞUBESİ'NDEN YUSUF TEKİN'E SUÇ DUYURUSU 

ADD Samsun Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile eğitimde birlik ve eşitlik ilkesinden vazgeçilmiş, bilimsel, laik ve demokratik eğitim anlayışı terkedilmiştir. Dünyada gelişmiş hiçbir ülkede örneği olmayan bu modelle bilim, kültür, sanat ve felsefe derslerinin yerine din ağırlıklı bilimsellikten uzak ve dogmatik eğitim anlayışı hakim kılınmıştır. Oysaki, Milli Eğitim Bakanlığının görevi eğitim yolu ile demokrasi bilincine sahip insan hak ve özgürlüklerine saygılı laik bireyler yetiştirmektir.  Hayata geçirilen yeni model, dini ögeleri ve bilim dışı hurafeleri öne çıkarırken, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cumhuriyetin kazanımlarını unutturmaya çalışmaktadır. Bu bilim ve akıl dışı eğitim sistemini hayata geçiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mecliste yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada; "Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı itibariyle geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde ifadelerde bulunmakla, yeni eğitim sisteminin hangi bakış açısıyla hazırlandığı açıkça belli olmaktadır" ifadelerine yer verildi. 

Bir 5 kişi ve yazı görseli olabilir

Karadeniz’de ilk ve tek! Samsun'da "SUKAY” sporseveri ağırlıyor Karadeniz’de ilk ve tek! Samsun'da "SUKAY” sporseveri ağırlıyor

Basın açıklamasında, 'ucube' olarak nitelendirilen milli eğitim yasasına ilişkin şu ifadelere yer verildi;

1)    Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi ” başlıklı 42. Maddesinin 3. Fıkrasında; "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz" denmektedir. Bu kanun hala yürürlükteyken uygulamaya sokulan yeni eğitim modeli açıkça Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. 
2)    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. Maddesinde düzenlenen ve devletin temel niteliklerinden olan Laiklik ilkesi açıkça çiğnenmektedir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hazırlamış olduğu yeni müfredatla laiklik temel ilkesi ile çelişen gerici eğitim modeli ile Türk Ceza Kanununun 309. Maddesini çiğnenmiştir. 
3)    Bunun yanında, Türk Ceza Kanunu'nun "Görevi Kötüye Kullanma" başlıklı 257. maddesinde; "Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiştir. 
4)    Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" şeklinde düzenlenmiştir.  

Yasalara aykırı uygulamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açık şekilde görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği veya en hafif haliyle görevinin gereklerini yapmayı ihmal ettiği görülmektedir. Dolayısıyla hakkında soruşturma yapılması gerektiği ortadadır.  

Bir 13 kişi ve yazı görseli olabilir

Açıklamanın devamında, "Bu vahim olayları yıllar öncesinden öngören, Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesini sağlayacak yegane güce sahip olduğuna inanan bir grup cesur insan 19 Mayıs 1989 yılında Atatürkçü Düşünce Derneğini kurmuşlardır. “Atatürk devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasını sağlamak ve onlara bekçilik yapma görevimiz” işbu dosyada taraf olarak yer almamızı zorunlu kılmıştır. Duyarlı bir Türk vatandaşı ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olarak suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz, derneğimizin tüzüğün de yer alan kuruluş amacının verdiği sorumluluk ve bizzat  Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa kemal Atatürk’ün Gençliğe hitabesinde ki emirlerinin gereğidir. Mustafa Kemal Atatürk ve onun devrimlerine sahip çıkmak için buradayız ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi. 

Bir 7 kişi, sokak ve kalabalık görseli olabilir

Bir 11 kişi ve kalabalık görseli olabilir

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.                  

Muhabir: NEJLA KAYA