Merkez Bankası, ticari müşteriler için önemli bir değişiklik yaparak ticari kredilerde erken ödeme yapmak isteyenler için 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni bir tebliğ yayımladı.

KREDİ ÖDEMESİ OLANLAR DİKKAT

Yeni düzenlemeyle bankaların ticari müşterilerden alabileceği erken ödeme ücretleri konusunda yeni kurallar getirildi. Buna göre, bankalar, ticari müşterilerin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunmaları durumunda bu talebi kabul etmek zorunda olacaklar.

Sabit faizli Türk lirası kredilerde, erken ödeme ücreti Merkez Bankası'nın belirlediği formülle hesaplanan oranı aşamayacak. Döviz cinsinden sabit faizli kredilerde de benzer bir formül uygulanacak. Değişken faizli kredilerde ise erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklikle, tebliğin 11. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı:

"Bankalar, ticari müşterilerin sabit faizli Türk lirası veya döviz cinsinden kredilerde erken ödeme talebini kabul etmek zorundadır. Erken ödeme ücreti, Merkez Bankası tarafından belirlenen formülle hesaplanacak oranı geçemez. Değişken faizli kredilerde ise erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilir."

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) 1/3/2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerde, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden Türk lirası krediler için alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretler bir puan artırımlı olarak uygulanır.

Bankalarda yeni dönem başladı! Bankalarda yeni dönem başladı!

(2) 1/3/2021 tarihinden 30/6/2024 (dahil) tarihine kadar kullandırılan kredilerde, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde ikisine, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikinin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilir. Söz konusu hesaplamada kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanır. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilir.”

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Kaynak: KAMU SON HABER