Samsun iline bağlı olan ilçeyi ziyaret etmek isteyen, Terme ilçesine dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden "Terme" ilçesine ilişkin aramalar yapıyorlar. "Terme'nin tarihteki yeri nedir?", "Terme tarihi" , "Terme'deki tarihi yerleri nelerdir?" detayları haberimizde.

Samsun'un Terme ilçesi Karadenizin Orta Karadeniz bölümünde denizden 3 -5 kilometre içeride kurulmuş Samsun iline bağlı bir ilçedir.Terme'nin Samsun'a uzaklığı 58 kilometredir."Terme'nin tarihteki yeri nedir?", "Terme tarihi" , "Terme'deki tarihi yerleri nelerdir?" sorularının yanıtlarını sizin için derledik.

AMAZONLAR DİYARI TERME

Terme ilçesinin  tarihte ilçe olarak yer alması; yaklaşık yetmişbeş yıl öncesine dayanmaktadır.Terme'nin tarihi M.Ö. 1000 yılına kadar inmektedir.Eski tarihçiler M.Ö. 1200 yıllarında şimdiki Terme Çayı kıyısında efsanevi kadın savaşçılar yani Amazonların yaşamış olduklarını ileri sürmüşlerdir.Amazonların Themiskyra adlı kenti kurdukları Thermodon (bu günkü Terme Çayı) dan geldiği söyleniyor.

TERME İLÇESİ TARİHİ

Terme ilçesinin en eski kavminin Gaşkalar olduğu düşünülmektedir.Gaskalar Karadeniz kıyısında yaşayan yarı göçebe ve saldırgan bir topluluk olarak bilinmektedirler. Hititler; Samsun'a kadar yayılınca Gaşkaları da yönetimleri altına almışlardır.Türklerin Anadolu'ya hakim olmaya başladıkları, 11.yy'a kadar Terme'ye Hititler, Frigler, Medler, Persler ve Romalılar hakim olmuşlardır. 395 yılında itibaren Terme Doğu Roma (Bizans) hakimiyetine girmiştir.

I Alaatin Keybubat zamanında (1219 - 1236) Terme dahil bütün Karadeniz sahili Anadolu Selçuklularının yönetimine girmiştir. Moğol istilaları nedeniyle dağılan Selçuklu imparatorluğunun topraklarında Türk Beylikleri kurulmaya başlamıştır. Bu dönemde Amasya - Samsun - Tokat - Sivas - Kayseri bölgesinde Eratna Beyliği kurulmuştur.1381 de Kadı Burhanettin Eratna Beyliğini ele geçirince Terme onun bölgesine bağlanmıştır. Bu arada yörede Canik Beyliği de kurulmuştur. 1389'de Yıldırım Beyazıt Amasya ve Karadeniz kıyılarındaki bütün beylikleri Osmanlı topraklarına katmıştır. Cumhuriyete kadar Terme Canik Mutasarraflığının idaresinde yönelmiştir. I. Dünya savaşı sırasında Terme Eylül 1916'da Ruslar tarafından bombalanmıştır. Milli mücadele döneminde ise Rus ve Ermeni çeteleri tarafından yakılıp yıkılmak istenmiştir. Fakat, Terme halkı bunlarla mücadelesini başarılı şekilde yaptırmıştır.

TERME İLÇESİNİN ÇEVRESİNDEKİ İL VE İLÇELER

İlçenin Kuzeyi'nde Karadeniz, Doğusunda Ünye ve ikizce, güneyinde Akkuş, Batısında Salıpazarı ve Çarşamba ilçeleri yer almaktadır.

TERME SAHİL KASABASIDIR

Terme bir sahil kasabasıdır.Sahil kasabası olması nedeniyle balıkçılık ve diğer deniz ürünleri avcılığı da geçim kaynakları arasında sayılabilir.

TERME İLÇESİNDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

Terme ilçesinde besicilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetlerde önemli yer tutmaktadır.İlçenin en önemli sanayi kuruluşları, ilçede yetiştirilen çeltik ve fındığı işleyen fabrikalardır.

TERME'DEKİ TARİHİ YERLER

PAZAR CAMİ

Bu caminin 1840'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Pazar Cami Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.

CÜNEYD-İ BAĞDADİ TÜRBESİ

Terme ilçe merkezinin 10 kilometre güneyindeki Dibekli köyünde bulunmaktadır. Halk arasında, bu türbeye ilişkin iki görüş yerr almaktadır. ilk görüşe göre; Bağdat'ta yaşamış olan Cüneyd-i Bağdadi'nin Türbesi olduğu inancı yaygındır. Fakat başka bir görüşe göre de; türbede Kubatoğullarından Cüneyt Bey adlı bir komutan yatmaktadır. 

YUKARI SÖĞÜTLÜ CAMİ

Yukarı Söğütlü köyünde, büyük bir mezarlığın içinde ahşap bir camidir. Caminin duvarına kazınmış bir yazıdan 1716 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

AŞAĞI SÖĞÜTLÜ CAMİ

19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen cami iki katlı ve ahşaptan yapılmıştır.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Samsun'un Saklı Cenneti Şahinkaya Kanyonu Samsun'un Saklı Cenneti Şahinkaya Kanyonu