Samsun'da oda ve sendikalar, 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nın kabulünün 10’uncu yılında yasanın kamusal bir anlayışla yeniden ele alınarak değiştirilmesini istemiyle basın açıklaması düzenledi. Açıklamalarda "6331 Sayılı Yasa’dan vazgeçilmeli, işçi sağlığı alanını taşeronlaştırarak piyasaya açan OSGB’ler kapatılmalı" denildi.

OSGB'LERE TEPKİ 

Samsun Tabip Odası binasında yapılan basın açıklamasını Samsun Tabip Odası İşyeri Hekim Kolu Başkanı Dr. Nedim Ecevit okudu. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kebapcı, Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt.Alper Dilek ve KESK Dönem Sözcüsü Erdem Avcı'nın da destek verdiği basın açıklamasında, 6331 sayılı Yasa’yı iş sağlığı güvenliği yasası diye tanımlamak yerine, "İşçi Sağlığı ve Güvenliğini Taşeronlaştırma Yasası" olarak tanımlamanın daha doğru olacağını söyleyen Ecevit, "6331 Sayılı Yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) adıyla pıtrak gibi kurulmuş irili ufaklı şirketlere bırakılmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliği alanından kamu tamamen çekilmiş, denetleme görevini bile yürütememiş, caydırıcı cezalar uygulanmamıştır" dedi.

"KAMUSAL BİR SORUMLULUK"

Ecevit konuşmasında şunları dile getirdi:
"İşçilerin sağlığı ve güvenliği kamusal bir sorumluktur. Emek ve meslek örgütleri, üniversitelerin katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, ulusal bir işçi sağlığı güvenliği enstitüsü oluşturulmalıdır. Enstitü; politikaların oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim görevlerini yerine getirmelidir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, sendikal hak ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve iş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan yasa ve diğer düzenlemeler iptal edilmelidir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsünün oluşumundan sonra, konunun taraflarının katılımı ile İş Yasası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası başta olmak üzere, tüm mevzuat ve denetim mekanizması insanı eksen alan anlayışla yeniden düzenlenmelidir."

Zeynep BARUTCU

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN