Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında hazırlanan bu finansman destek programı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedefleniyor.

PROGRAMIN TEMATİK ÖZELLİKLERİ 

Programın genel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesi, özel amacı ise, TR83 Bölgesinde imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılması. Programın tematik öncelikleri ise, bölge işletmelerinin katma değerli üretim, uluslararasılaşma ve genç istihdamı odağında desteklenmesi, sanayide yeşil dönüşüme yönelik döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği odaklı projelerin desteklenmesi,
OKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış ve 'yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari' internet adresinde yayınlanan imalat sanayiine yönelik yatırım konularının hayata geçirilmesi.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

Programa yapılan başvurular il bazında desteklenen öncelikli sektörler bazında değerlendirilecektir. NACE faaliyet sınıflamasına göre öncelikli olarak desteklenecek sektörler ise, "Gıda ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı, eczacılık ve ecz. ilişkin malzeme imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, metalik olmayan ürünler imalatı, ana metal sanayi, motorlu kara taşıtı ve römork imalatı, mobilya imalatı, diğer imalatlar" olarak belirlendi. 

Sevtap Sağlam ile Uyan Samsun 28 Mart Salı Sevtap Sağlam ile Uyan Samsun 28 Mart Salı

10 MART'A KADAR SÜRECEK

OKA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İmalat sanayinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’ler) başvurusuna açık olan program kapsamında desteklenecek faaliyetler için KOSGEB tarafından toplam 50 milyonluk kaynak tahsis edilecek. Programın son başvuru tarihi KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden 10.03.2023 saat 18.00 olarak belirlendi."

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.