Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, sorunların artık katlanılamaz bir boyuta ulaşmıştığını belirterek, "Eczacılık mesleği, benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir" ifadelerini kullandı.

'İFLASLARIN BAŞLAMASI AN MESELESİ'

"Eczacılar; kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir" diyen Karacan şu ifadeleri kullandı: "İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda, eczane iflaslarının başlaması an meselesidir. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM’den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almaması mesleğimize bakış açısının bir başka tezahürüdür." 

'İLACA ERİŞİMDE GÜÇLÜK YAŞANIYOR'

İlaca erişim sorununun yaşandığını öne süren Karacan, "Hastaların ilaca erişim sorununun çözülmesi bir yana, ilaç yoklukları artık daha sık periyotlarla yaşanır hale gelmiştir. Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. Tüm bu sıkıntıların ve eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi, mesleğimizin sorunlarını çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir" şeklinde konuştu.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ