Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanlığı tarafından, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına karşı açılan davalardan olan Batı Çevre Yolu 2. Etap davası hakkında 3. İdare Mahkemesi, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DİKKATE ALINDI

Mimarlar Odası Şube Başkanı Burak Şener, 3. İdare Mahkemesi'nin Batı Çevre Yolu 2. Etap imar planları ile ilgili açılan davada verilen karara ilişkin açıklama yaptı. Açılan dava sonucu mahkemece yaptırılmasına karar verilen keşif sonucunda bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun dikkate alındığını kaydeden Şener, "Bilirkişi raporunda da açıkça ifade edildiği üzere, toplam uzunluğu 16,6 kilometre olan Batı Çevre Yolu Projesinin ikinci etabı olan Sarıışık Mahallesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne doğru uzanan 6,3 km uzunluğundaki ve 908 hektar büyüklüğündeki alnın kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına yönelik alınan dava konusu işlemde, kara yolu güzergahının hayata geçirilmesi için uygulanan yöntem ve arazi kullanım kararlarının önemli bir kısmının şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından ciddi sorunlar taşıdığı belirtilmiştir" dedi. 

"TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Şener sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir. Öte yandan, ilgili mahkeme hukuka aykırı olarak tesis edildiği tespit edilen işlemin uygulanması durumunda, davaya konu planlama alnında yer alan taşınmazların kullanım haklarının olumsuz etkilenecek ve plan kararı kapsamında bireysel işlemler tesis edilebilecek olması nedeniyle ortaya telafisi güç zararların çıkabileceği   hususunu önemle vurgulamıştır. Bütün bu nedenler ile mahkeme kararında da ifade edildiği üzere telafisi imkansız sonuçlarla karşılaşılmaması adına, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun planlamalar yapılması konusundaki hassasiyetimizi ve tavsiyemizi bir kez daha yineliyoruz. "

Samsun'da o incir fidanı,görenleri hayrete düşürüyor Samsun'da o incir fidanı,görenleri hayrete düşürüyor

FİKİR İŞÇİSİ: GÜRKAN SARIKAYA

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Editör: Rahşan Çelik