Samsun Mimarlar Odası Başkanı Burak Şener, Atakum İlçesi'nde Atatürk Bulvarı ve Alaçam Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan akaryakıt istasyonunun hukuka, mevzuata, kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı, kişiye özel düzenleme yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkemenin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan nazım imar plan değişikliği kararını iptal ettiğini duyurdu.

BİLİRKİŞİ TEKNİK RAPOR HAZIRLADI

Akaryakıt istasyonu plan kararına Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından hukuka, mevzuata, kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı, ayrıcalıklı imar hakları içerdiği gerekçeleri ile itiraz edildi. İtirazın Samsun Büyükşehir Meclisi tarafından reddi üzerine, plan kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Nisan 2021 tarih ve 167 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin olarak tesis edilen 15 Haziran 2021 tarih ve 243 sayılı kararın; davalıya ait Balaç Mahallesi 1189 ada 3 parselde bulunan akaryakıt istasyonunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılaşmasını sağlamak amacıyla alındığı, parsel bazında kişiye özel değişiklik yapıldığı, söz konusu parsel için getirilen yapılaşma koşulunun plan ana kararlarına ve plan bütünlüğüne uygun olmadığı, kamu yararı amacı taşımadığı” ileri sürülerek iptali istendi. Samsun 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, davanın görülmesi esnasında konunun incelenerek bilimsel ve teknik raporun hazırlanması için bilirkişi görüşüne başvurarak, Türk Milleti adına karara vardı. 

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Varılan kararda, “Olayda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; davaya konu olan 11893 ada, 3 nolu parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımda kalan bu alana, davaya konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile getirilen plan notlarının yapılaşmaya ilişkin hükümler olduğu, ancak bu hükümlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında getirilmesi gereken plan notları olduğu bu nedenle davaya konu 1/5000 ölçekli nazım planı degişikliği ile getirilen plan notlarında yer almaması gerektiği, davaya konu plan notlarının tek bir parsel üzerinde getirilmiş ayrıcalıklı yapılaşma hakları sağlayan bir plan notu olduğu bu nedenle davaya konu plan notlarının planlama ve eşitlik ilkesine de aykın olduğu görüldüğünden davaya konu plan notlarının oluşturulmasına ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.04.2021 tarih ve 167 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin olarak tesis edilen 15.06.2021 tarih ve 243 sayılı kararı içeren dava konusu işlemin iptaline, oybirliğiyle karar verildi” denildi. 

ŞENER'DEN 'ADİL OLUN' ÇAĞRISI 

Terme'de Şehitler Anıtı yapıldı Terme'de Şehitler Anıtı yapıldı

Bilimsel verilere dayalı, sağlıklı, planlı bir kentte yaşamak her insanın olduğu gibi Samsunlunun da hakkıdır" diyen Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, "Planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını temin etmek görevi başta yerel yönetimlere düşmektedir. Yerel yönetimler adil olan, ayrıcalıklı imar hakları barındırmayan plan düzenlemeleri yapmakla mükelleftir. Bu sebeple Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve meclisini, geçmişte de örneklerine rastladığımız ve yine hukuk mücadeleleri sonucunda iptal edilen bu ve buna benzer ayrıcalıklı imar uygulamaları üretme gayretinden vazgeçmeye, mahkeme kararları ile iptal edilen plan uygulamalarının hukuka duyarlı ve uyarlı biçimde, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun kararlarla yeniden ele almaya ve yeni hukuki tartışmalar oluşturacak kararlar üretmemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.