Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Söz konusu taşınmaz, Samsun İli Terme İlçesi İlçesi Çay Mahallesi bulunmaktadır. Parsel Belediye imar sınırları içerisinde yer almakta ve AVLULU İKİ AHŞAP EV vasfını taşımaktadır. Belediye imar planında Ayrık Nizam 3 Kat yapılaşma koşullu konut alanına isabet etmektedir. Parsel içerinde Yavuz Selim Sokağa cepheli tek katlı 75 m2 yüzölçümlü betonarme bir yapı ile Aydemir Sokağa cepheli 52 m2 yüzölçümlü tek katlı ahşap yığma bir yapı bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz, Samsun İli Terme İlçesi İlçesi Çay Mahallesi bulunmaktadır. Parsel Belediye imar sınırları içerisinde yer almakta ve AVLULU İKİ AHŞAP EV vasfını taşımaktadır. Belediye imar planında Ayrık Nizam 3 Kat yapılaşma koşullu konut alanına isabet etmektedir. Parsel içerinde Yavuz Selim Sokağa cepheli tek katlı 75 m2 yüzölçümlü betonarme bir yapı ile Aydemir Sokağa cepheli 52 m2 yüzölçümlü tek katlı ahşap yığma bir yapı bulunmaktadır.
Adresi : Çay Mah Terme /Samsun
Yüzölçümü : 182,27 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 342.500,00 TL
KDV Oranı : %8,
Damga Vergisi oranı: Satış bedeli üzerinden binde 5,69
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2023 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2023 - 10:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01804969