Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Samsun ili Salıpazarı ilçesi Tanhal Mahallesi 282 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tapu kayında "Kargir ev ve fındık bahçesi" vasında olup taşınmaz üzerinde dört adet yapı ile yaklaşık 5.400,00 m2'lik bölümünde normal verim çağında (7-47) yaş, iyi bakımlı kapama fındık ziraati yapılan, kalan 4.593,47 m2 lik bölümü ev, müştemilatlar ile bahçesinden ibaret açıkta ziraat yapmaya elverişli taşınmazlardandır. Parsel üzerinde tek katlı yığma inşaat tarzında yapılmış, 110,00 m2 alana sahip, mesken olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. Ayrıca tek katlı yığma inşaat tarzında yapılmış, 24,00 m2 alana sahip depo bulunmaktadır. Yine tek katlı ahşap inşaat tarzında yapılmış, 20,00 m2 alana sahip seren bulunmaktadır. Tek katlı yığma inşaat tarzında yapılmış, 21,00 m2 alana sahip başka bir depo bulunmaktadır. Ayrıca tek katlı yığma inşaat tarzında yapılmış, 134,25 m2 alana sahip, ahır ve depo olarak kullanılan bir yapı daha bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 9.993,47 m2
Kıymeti : 512.061,20 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

#ilangovtr Basın No ILN01804491