Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2010/2423 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, Çarşamba İlçe, ALİBEYLİ Mahalle/Köy, 135 Ada, 45 Parsel, Kıymet takdiri istenen Alibeyli Mahallesi 135 ada 45 parselin yüzölçümü 14.041,33 m2 dir. Taşınmaz tapu kaydında Tarla vasfı ile kayıtlı olan ve üzerinde; keşif tarihinde yaklaşık 3.500,00 m2 lik bölümünde normal verim çağında (7-47) yaş kapama ocak usulü tesis edilmiş fındık ziraati yapılan, kalan 10.541,33 m2 lik kısmında ise açıkta tarla ziraati yapılarak değerlendirilen tarım arazilerindendir. Taşınmazın 2/24 hissesi satışa konu eldilmektedir.

Adresi : Samsun Çarşamba Alibeyli 135 Ada 45 Parsel Çarşamba / SAMSUN
Yüzölçümü : 14.041,33 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 60.885,20 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, Çarşamba İlçe, ALİBEYLİ Mahalle/Köy, 135 Ada, 41 Parsel, Kıymet takdiri istenen Alibeyli Mahallesi 135 ada 41 parselin yüzölçümü 3.411,83 m2 dir. Taşınmaz tapu kaydında Tarla vasfı ile kayıtlı olan ve üzerinde; keşif tarihinde parselin tamamında açıkta tarla ziraati yapılarak değerlendirildiği görülmüştür. Parsel bu haliyle açıkta tarla tarımı yapmaya müsait , tarım arazilerindendir. Taşınmazın 2/24 hissesi satışa sunulmuştur.
Adresi : Samsun Çarşamba Alibeyli 135 Ada 41 Parsel Çarşamba / SAMSUN
Yüzölçümü : 3.411,83 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 11.543,40 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:42


3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, Çarşamba İlçe, ÇAY Mahalle/Köy, 142 Ada, 16 Parsel, Kıymet takdiri istenen Çay Mahallesi 142 ada 16 parselin yüzölçümü 1.051,82 m2 dir. Taşınmaz tapu kaydında Bahçeli Ahşap Ev vasfı ile kayıtlı olan ve üzerinde; keşif tarihinde ev ve benzeri yapı olmadığı, parselin tamamında açıkta tarla ziraati yapılarak değerlendirildiği görülmüştür. Parsel bu haliyle açıkta tarla tarımı yapmaya müsait arazilerindendir.
Adresi : Samsun Çarşamba Çay Mah 142 Ada 16 Parsel Çarşamba / SAMSUN
Yüzölçümü : 1.051,82 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 64.055,84 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI SERHİ (TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ÇINAR)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 10:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:52


4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, Çarşamba İlçe, DEMİRARSLAN Mahalle/Köy, 103 Ada, 11 Parsel, -Kıymet takdiri istenen Demirarslan Mahallesi 103 ada 11 parselin yüzölçümü 6.107,36 m2 dir. Taşınmaz tapu kaydında Tarla vasfı ile kayıtlı olan ve üzerinde; keşif tarihinde normal verim çağında (7-47) yaş kapama ocak usulü tesis edilmiş fındık ziraati yapılan, tarım arazilerindendir.
Adresi : Samsun Çarşamba Demirarslan Mah 103 Ada 11 Parsel Çarşamba / SAMSUN
Yüzölçümü : 6.107,36 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 340.973,91 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 11:02

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

#ilangovtr Basın No ILN01804558