Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1190 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu edilen Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılıot Mahallesi, Hacılı Mevkii, 102 ada, 285 parsel numaralı taşınmazın yapılan kıymet takdirine göre; taşınmaz üzerinde betonarme yapı tarzında zemin + 1 normal kat + çatı kat olarak inşa edilmiş yapı bulunduğu; yapı, zemin katı; 135 m2 alanlı, 1.normal katı; 172 m2 alanlı, çatı katı; 172 m2 alanlı olmak üzere toplam 479 m2 kullanım alanına sahip olduğu, yapının zemin katının boş dükkan durumunda olup kepenkle kapatıldığı; üst katlarının ise mesken olarak kullanıldığı;yapının dış cephesinin sıva üzeri boyalı olduğu; arka tarafında kapama fındık bahçesi, ocak usulü dikim yapıldığı, 20 yaşlarında olan fındık bahçesinin organik maddece zengin ve yolun kenarında verimli fındık bahçesi görünümünde olduğu, sulu tarım arazisi olmayıp kuru tarım yapıldığı, arazisi eğimli olmayıp belediye hizmetlerinden yararlandığı,her mevsim ulaşımı mümkün kılan yollara sahip olduğu bildirilmiştir. Taşınmazın 3/20 hissesi satışa konu edilmiştir.

Adresi : Kızılot Mahallesi,Tahtabahçe Sokak,No: 22 Çarşamba/ SAMSUN
Yüzölçümü : 5.100,54 m2 (Tamamı)- Satışa konu edilen 3/20 hissesi
İmar Durumu : Çarşamba İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2023 tarihli yazıları ile Çarşamba İlçesi, Kızılot Mahallesi, 102 ada,285 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları dışında kaldığı, ilgi parsel yerleşik alan sınırı içinde plansız alanda kaldığı, yapılaşma şartları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. bölüm hükümlerine göre belirleneceği bildirilmiştir.
Kıymeti : 215.101,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

#ilangovtr Basın No ILN01805411