Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/85 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu edilen Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mah, 1057 ada, 10 parsel, 3. kat, 8 Numaralı Bağımsız Bölüm sayılı, 1/8 Arsa Paylı, Mesken Niteliğindeki Taşınmaz kıymet takdiri bilirkişi raporuna göre; meskenin 1057 ada 10 parseli üzerinde yer alan binada bulunmakta olduğunu, tapu kayıtlarına göre ana taşınmaz niteliğinin Arsa, bağımsız bölümlerin ise Mesken olarak kayıtlı bulunduğun, Ana taşınmaz yüzölçümünün 450,60 m2 olduğunu, parselin Çarşamba Belediyesi sınırları içerisinde yer aldığını, taşınmazın bulunduğu parselin ara parsel konumlu olup 902. Sokağa ve Köroğlu Sokağa cepheli olduğunu, çevresinde yapılaşma tamamlandığını, parsel, geometrik olarak dikdörtgenimsi form şeklinde olup düz bir topoğrafya yapısına sahip olduğunu, Elektrik, su, telefon, kanalizasyon ve ulaşım problemi bulunmadığını, yaklaşık olarak; İstasyon Caddesi'ne 75 metre ve Prf. Ali Fuat Başgil Caddesi'ne 116 metre mesafede yer aldığını, meskenin ana bina girişine göre sağ tarafta (merdivenle üç üst kata çıkıldığında katta sol tarafta) bulunduğu, taşınmaz mimari projesine göre salon, mutfak, 3 adet oda, banyo, wc, hol ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 3+1 daire tipinde olduğunu, projesine göre; 142,00 m2 brüt, 112,00 m2 net (balkonlar hariç; balkonlar 16 m2) kullanım alanına sahip olduğunu, binada asansörün inşasına başlandığı ancak tamamlanmadığı ayrıca doğalgaz bağlantısının bulunduğu, Bina giriş kapısı ortası camlı demir doğrama, binanın giriş holü, kat merdiveni ve sahanlıklar mozaik taş kaplama, taşınmazın dış cephesi sıvalı üzeri boyalı olduğunu bildirilmiştir.
Adresi : Sarıcalı Mahallesi, 902.Sokak, No:6 D:8 Çarşamba/Samsun
Yüzölçümü : 142,00 m2 (Brüt) - 112,00 (Net)
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu : Çarşamba İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/12/2022 tarihli yazılarına göre söz konusu 10 parsel imar planında Ayrık Nizam Dört Kat (A-4) konut ve yol alanına isabet etmekte olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 624.772,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu edilen Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mah, 1057 ada, 10 parsel, 1. kat, 3 Numaralı Bağımsız Bölüm sayılı, 1/8 Arsa Paylı, Mesken Niteliğindeki Taşınmaz kıymet takdiri bilirkişi raporuna göre; meskenin 1057 ada 10 parseli üzerinde yer alan binada bulunmakta olduğunu, tapu kayıtlarına göre ana taşınmaz niteliğinin Arsa, bağımsız bölümlerin ise Mesken olarak kayıtlı bulunduğun, Ana taşınmaz yüzölçümünün 450,60m2 olduğunu, parselin Çarşamba Belediyesi sınırları içerisinde yer aldığını, taşınmazın bulunduğu parselin ara parsel konumlu olup 902. Sokağa ve Köroğlu Sokağa cepheli olduğunu, çevresinde yapılaşma tamamlandığını, parsel, geometrik olarak dikdörtgenimsi form şeklinde olup düz bir topoğrafya yapısına sahip olduğunu, Elektirik, su, telefon, kanalizasyon ve ulaşım problemi bulunmadığını, yaklaşık olarak; İstasyon Caddesi'ne 75 metre ve Prf.Ali Fuat Başgil Caddesi'ne 116 metre mesafede yer aldığını, meskenin ana bina girişine göre sol tarafta (merdivenle bir üst kata çıkıldığında katta sağ tarafta) bulunduğu, taşınmaz mimari projesine göre salon, mutfak, 3 adet oda, banyo, wc, hol ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 3+1 daire tipinde olduğunu, projesine göre; 132,00 m2 brüt, 106,00 m2 net (balkonlar hariç; balkonlar 14,00 m2) kullanım alanına olduğunu, binada asansörün inşasına başlandığı ancak tamamlanmadığı ayrıca doğalgaz bağlantısının bulunduğu,Bina giriş kapısı ortası camlı demir doğrama, binanın giriş holü, kat merdiveni ve sahanlıklar mozaik taş kaplama,taşınmazın dış cephesi sıvalı üzeri boyalı olduğunu bildirilmiştir.
Adresi : Sarıcalı Mahallesi, 902.Sokak, No:6, 1.Kat, D:3 Çarşamba/Samsun Çarşamba / SAMSUN
Yüzölçümü : 132,00 m2 (Brüt) - 106,00 m2 (Net)
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu : Çarşamba İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/12/2022 tarihli yazılarına göre söz konusu 10 parsel imar planında Ayrık Nizam Dört Kat (A-4) konut ve yol alanına isabet etmekte olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 598.897,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu edilen Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mah, 1057 ada, 10 parsel, Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm sayılı, 1/8 Arsa Paylı, Mesken Niteliğindeki Taşınmaz kıymet takdiri bilirkişi raporuna göre; meskenin 1057 ada 10 parseli üzerinde yer alan binada bulunmakta olduğunu, tapu kayıtlarına göre ana taşınmaz niteliğinin Arsa, bağımsız bölümlerin ise Mesken olarak kayıtlı bulunduğun, Ana taşınmaz yüzölçümünün 450,60m2 olduğunu, parselin Çarşamba Belediyesi sınırları içerisinde yer aldığını, taşınmazın bulunduğu parselin ara parsel konumlu olup 902. Sokağa ve Köroğlu Sokağa cepheli olduğunu, çevresinde yapılaşma tamamlandığını, parsel, geometrik olarak dikdörtgenimsi form şeklinde olup düz bir topoğrafya yapısına sahip olduğunu, Elektirik, su, telefon, kanalizasyon ve ulaşım problemi bulunmadığını, yaklaşık olarak; İstasyon Caddesi'ne 75 metre ve Prf.Ali Fuat Başgil Caddesi'ne 116 metre mesafede yer aldığını, meskenin ana bina girişine göre sol tarafta (giriş katta sol tarafta) bulunduğunu, tşınmaz mimari projesine göre salon, mutfak+oturma odası, 2 adet oda, banyo, wc, hol hacimlerinden oluşmakta olup 2+1 daire tipinde olduğunu, projesine göre; 118,00 m2 brüt, 104,00 m2 net kullanım alanına sahip olduğunu, binada asansörün inşasına başlandığı ancak tamamlanmadığı ayrıca doğalgaz bağlantısının bulunduğu,Bina giriş kapısı ortası camlı demir doğrama, binanın giriş holü, kat merdiveni ve sahanlıklar mozaik taş kaplama,taşınmazın dış cephesi sıvalı üzeri boyalı olduğunu bildirilmiştir.
Adresi :Sarıcalı Mahallesi, 902.Sokak, No:6, Zemin Kat, D:1 Çarşamba/Samsun
Yüzölçümü : 118,00 m2 (Brüt) - 104,00 m2 (Net)
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu : Çarşamba İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/12/2022 tarihli yazılarına göre söz konusu 10 parsel imar planında Ayrık Nizam Dört Kat (A-4) konut ve yol alanına isabet etmekte olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 541.072,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01805045