T.C.
SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/96 D.İş
KARAR NO: 2023/98
İLAN
Mahkememizden verilen 27/03/2023 tarih 2023/96 D.İş Esas sayılı Ek Kararla;
Talebin KABULÜNE,
Şiddet uyguladığı iddia edilen Özkan ATICI'nın tedbir kararı gereklerine 07/03/2023 tarihli eylemi ileaykırı hareket ettiğinden 6284 S.Y'nın 13/1 maddesi gereğince tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göretaktiren asgari hadden 3 GÜN SÜREYLE ZORLAMA HAPSİNE TABİ TUTULMASINA,
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, Samsun ili, İlkadım ilçesi, Unkapanı Mah. nüfusuna kayıtlı, Recep ve Zehra kızı, Samsun 11/10/1993 doğumlu Nazlı ATICI'ya Ek Kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta kesin süre içinde mahkememize sunulacak yada başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Samsun 3. Aile Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, verilen Ek Karar itiraz edilmediği takdirde Ek Kararın kesinleşeceğine dair iş bu ilan Ek Karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/05/2023

#ilangovtr Basın No ILN01837091