İlhan Bayram,
Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreterlik görevinden
istifa ederek,
AK Parti'den
Amasya
Milletvekili aday adayı oldu...
Elbette en doğal hakkıdır!..
Yakın çalışma arkadaşlarının
ona destek olması
kadar da
doğal bir şey yoktur...
Ancak, halen "devlet memuru"
statüsünde bulunan
Zabıta Daire Başkanı
Abdulkadir Dizman,
Fen İşleri Daire Başkanı
Nurettin Özbek
ve Genel Sekreter Yardımcısı
Metin Köksal'ın,
İlhan Bayram'a
destek vermek amacıyla
karşılamaya katılıp,
esnaf ziyaretlerinde
bulunmaları,
yasaya aykırıdır!..
657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun
'Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık' ilkesini içeren 7’nci
maddesi,
"Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar" diyor...
Zabıta Daire Başkanı
Dizman, İlhan Bayram'ın
Kocaeli'den
yakın çalışma arkadaşıydı...
Metin Köksal ile de
Sivas'ta İller Bankası Bölge Müdürlüğü'nde
birlikte
görev yapmışlardı...
İkisinin de Samsun'a 
gelmesini
sağlayan
İlhan Bayram'a karşı "vefalı"
bir davranış göstermeleri
insani bakımdan
doğrudur
ama siyasi desteği
sosyal medyada paylaşarak
aleniyet içinde 
gerçekleştirmeleri yasal açıdan
yanlıştır!..
İlhan Bayram,
genel sekreter
olarak Amasya'ya gidip,
beraberinde de
söz konusu bürokratlar
olsaydı,
sorun yoktu!..
Ne var ki,
Bayram'ın
Amasya'da
bulunmasının
nedeni,
siyasetti...
Yani, sapla samanı
birbirine karıştırmamak gerekirdi...
Yazdık da ne olacak sanki?..
Ne değişecek ki?..
Ben de biliyorum
ama tarihe not düşmek istedim,
yine de...
Hani, AK Partililer,
"Samsun'da bu kadar aleni biçimde
siyaseten
destek için
ortaya çıkmamıştınız"

diye sorabilir, belki...