Böyle bir
adaletsizlik karşısında
çözüm üretmeyenler kadar
bu sorunu
sıklıkla gündeme
getirmeyenler de
"Vebal" altındadır...
6 aylık
enflasyon oranının
açıklanmasının ardından
emeklilerin
alacakları
maaşlar
arasındaki farktan
söz etmek istiyorum...
SSK'nın
2000 yılı öncesi ve sonrasındaki
kök aylıkları arasında
uçurum var...
2000 yılı öncesi emekli kök maaşı
11 bin 367 liradan
14 bin 178 liraya,
2000 yılı sonrası ise 7 bin 49 liradan 
8 bin 789 liraya yükseldi...
2000 yılı sonrası
emekli olanlar,
aynı süre içinde
çalışmasına ve daha yüksek prim ödemesine rağmen
maaş bağlama oranları
düşürülerek
mağdur edilmişti...
Üstelik, 2000 yılı öncesine uygulanan intibak
sonucunda,
2000 yılı sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkı da
böylece giderek arttı...
İktidar kanadından
seslendirilen
2000 yılı sonrası
emeklilere "İntibak uygulanacak"
açıklamaları da
çoktan unutuldu...
İktidar,
bütçeyi hesaba katarak,
intibak meselesine yanaşmıyor ama
ana muhalefetten de 
yeterli ses yükselmiyor...
Oysa, yerel seçimlerde
CHP'yi birinci yapan;
parti çalışmasından
çok
tepkili olan milyonlarca emekliydi...
Her şey apaçık ortada...
Sadece CHP Genel Başkanı
Özgür Özel'in açıklama yapması gerekmiyor. Partide bir yığın
genel başkan yardımcısı var...
Neden sıklıkla
konuyu işlemiyorlar?..
Bu sorunu gündemde tutarak,
rahatsızlık vermek
yerine
cılız kalmak, bir anlamda
iktidarın değirmenine
su taşımaktır...
Her şeyin ateş pahası olduğu
bir dönemde,
emekliyi yaşadığına pişman eden
bu anlayış yüzünden
sorumlular
"Vebal" altındadır...
Yazıktır, günahtır!..