Kurban Kesmek Farz Mı Vacip Mi Sünnet Mi?

Kurban sözlükte Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey, yaklaşmak anlamlarına gelir. Allah’a yaklaşmak amacıyla ibadet etme nedeniyle, belli şartları taşıyan hayvanları usülüne göre uygun şekilde kesmeyi, bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Hac ibadetinde kesilen kurbana hedy, Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiyye adı verilir. Mezheplerin çoğu Kurban Bayramında kesilen kurbanı sünnet olarak görürken Hanefi mezhebinde ki görüş vacip olduğudur. Kurban Müslüman toplumların simgesi, şiarı olarak kabul edilen ibadetlerden biri olup asırlardan beri milletimizin de dini hayatında kurbanın anlamı ve önemi büyüktür.

Kurban Kesmenin Hükmü Nedir?

Kurban kesebilen kişiler hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta hem de maddi bakımdan yetersiz kişilere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin esas olan kapsamında Hakk’a yakınlık oluşturma, fedakarlık yapma anlayışı hakimdir. Kurban Müslümanların gerekmesi halinde tüm varlığını Allah yolunda feda edebilmeye hazır olmasının bir nişanesi halidir. Bir ibadet olarak yerine getirilen kurban kesmek toplumları da yakınlaştırmaktadır.

Kurban Ne Zaman Kesilir?

Bayram namazının kılındığı yerlerde namazdan hemen sonra, namaz kılınamayan yerlerdeyse sabah namazı vakti girdikten sonra yani fecirden sonra başlamaktadır. Şafii mezhebine göre bayramın son gününün gün batımına dek kurban kesilebilir. Hanefi mezhebine göreyse bayramın 3. günü akşama kadar gündüz, gece kurban kesmek mümkündür.

Kimler Kurban Kesebilir?

Kurban kesebilmek için birtakım şartlar mevcuttur. Kurbanın şartları ve kurban kesmesi uygun olan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Ergenlik çağında(büluğa ermiş) olmak,

Akıl sağlığının yerinde olması,

Mukim olmak,

Borcundan, temel ihtiyaçlarından başka 80.18 gram altın ya da değerinde para, eşyaya sahip kimselerin kurban kesmesi gerekmektedir. Kurban mükellefiyeti için aranan nisap üzerinden zekat da olmadığı halde 1 yıl geçmiş olma şartı yoktur.

Dini bakımdan zengin sayılacak kadar mal varlığının olması