Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Başkanı Salih Meriç bir televizyon programına katılarak, Değişim Hareketi Milletvekili Av. İlhan Ahmet'in Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın Lozan Antlaşması'ndan doğan hakları yok saydığını öne sürerek, tepki gösterdi. 

ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

CNN Türk'te haber bülteninde " Batı Trakya'da müftülük seçimi nasıl yapılacak ?" sorusuna yanıt veren Değişim Hareketi Milletvekili Av. İlhan Ahmet'in açıklamalarına tepki gösteren Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Başkanı Salih Meriç, Ahmet'in Lozan'ın kazanımlarını hiçe saydığını Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın kazanılmış haklarını yok eden bunun için de Atina parlamentosunda 'evet' oyu veren İlhan'a eleştirilerde bulundu. Meriç,  programa  DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoglu veya Danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'in aynı programda konuk olması gerektiğini savundu. 

"KINIYORUZ"

"Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın Lozan Antlaşması'ndan doğan haklarının gasbedilmesini kınıyoruz" diyen Başkan Meriç şunları söyledi: "Canlı yayın konuğu olan Kınal Milletvekili İlhan Ahmet Bey Atina'da parlamentoda görüşülen müftü seçimi yasasına 'evet' diyen bir milletvekilidir. Bu yasa ile Lozan'ın kazanımları bir bir elimizden giderken bizler sadece izlemek ile yetiniyoruz .  Bunun yanında DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoglu veya Danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'inde konuk edilmesi gerekirdi . Yunan tarafının tezlerini dile getiren bir milletvekilinin canlı yayına çıkması Bat Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlık içerisinde anlamak ,anlamlandırmak,  varoluş mücadelesinin içerisinde insanların bütün maneviyatını bitirmiştir. İşkece Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatı ile Batı Trakya'da müftü seçimi yapılacak.  Bu secim Lozan Antlaşması'nın  kazanımlarına göre yapılması esastır. Yunanistan’ın bir bölgesi olan ve 1923 yılında Yunanistan’a anlaşmalarla emanet edilen Batı Trakya’daki azınlığın hakları Lozan Anlaşması’nda harfiyen belirtilmektedir. Aynen Rum Azınlığın Türkiye’deki haklarının da olduğu gibi.  Bu ilgili Bakanlıklar haberdar edilir ve ardından müftü seçimine makul bir süre içinde onay beklenir ve çıkar, Lozan’a göre çıkmak zorundadır. Batı Trakya'da müftü,  Müslümanlarının manevi lideridir, ancak aynı zamanda azınlığın kendisinin önerisi üzerine Yunan devleti tarafından atanan bir kamu makamıdır ve üç yetkiye sahiptir.  Kuran’ın kutsal yasasının bir uygulayıcısıdır, yani dini geleneği modern Yunan-Avrupa ortamında uyumlu hale getirirken pedagojik olarak gözlemlemeye çalışan bir yargıç-kadıdır, Vakıf mülkiyeti yönetiminde iyi olanι ve kutsal ahlak kurallarına uygun olanι denetleme makamıdır. Müftülük makamının idari sorumlu başkanıdır ve dini kuralların yorumlanmasında onlara rehberlik eden imamların manevi lideridir."

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.