Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, 8 aylık faaliyetlerini değerlendirdi.

Gülmez, faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, korona virüs nedeniyle iş yerinde faaliyetini kısmen ya da tamamen durdurmak zorunda olan işverenlere gereken desteğin verilmeye devam ettiğini söyledi. Kısa çalışma ödeneği kapsamında destekten yararlanan iş yerlerinde çalışanların ücretlerinin işsizlik sigortası kapsamında ödendiğini sözlerine ekleyen Gülmez, “Bir kamu istihdam kurumu olan İŞKUR, düzenlemekte olduğu mesleki eğitim kursları ile işsiz ve mesleksiz durumda olan vatandaşlarımız meslek edindirilmekte ve kurs süresi boyunca cep harçlıklarını karşılayarak işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmaktadır. İşbaşı eğitim programları ile işverenlere hiçbir maliyeti olmadan hem istediği nitelikte eleman yetiştirme fırsatı hem de işsiz vatandaşa meslek kazanma fırsatı sunmaktadır. Toplum yararına programlar ile uzun süreli işsiz olan ve istihdamında güçlük çekilen dezavantajlı grup statüsünde yer alan vatandaşlara kısa süreli iş imkânı sunularak gelir ve işgücü piyasasından kopmama fırsatı tanınmaktadır. İşsizlik sigortası ile kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden vatandaşlarımıza geçici olarak gelir desteği sunmaktadır. Bu kapsamdaki faaliyetlerimizi özetleyecek olursak, 2020 yılının ilk 8 ayında il müdürlüğümüzce işverenlere kendi elemanını tüm giderleri kurumumuzdan karşılanarak yetiştirme fırsatı sunan işbaşı eğitimi programından 558 kişi, genellikle tekstil iş yerlerine açılmış olan istihdam garantili mesleki eğitim kurslarımızdan 265 kişi, halk eğitim merkezi müdürlüklerimizle işbirliği kapsamında açılan kurslarımızdan 127 kişi faydalanmıştır” diye konuştu.

Yine bu dönemde İŞKUR tarafından bin 599 kişinin özel ve kamu sektörü iş yerlerinde işe yerleştirildiğini belirten Gülmez, “Bunun yanında 760 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında park bahçe, okul temizliği ve güvenliği gibi toplum yararına işlerde 9 aya kadar tüm giderleri kurumumuzca karşılanarak Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalıştırılmıştır. Danışmanlık faaliyetlerimize gelecek olursak, 579 iş yeri ziyareti yapılarak işverenlere kurum hizmetlerimiz ve teşviklerimiz hakkında bilgi verilmiş, 2 bin 797 işsiz vatandaşımıza da iş ve meslek danışmanlığı faaliyetinde bulunularak iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, iş takibi yapma ve diğer konularda bilgi verilmiştir. İş kulübümüz faaliyete başlamış ve bu kapsamda 32 kulüp faaliyetlerimizden yararlanmıştır. Kulüp faaliyetleri çerçevesinde özgeçmiş hazırlama, iş arama kanalları, mülakat teknikleri gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İşsizlik sigortası hizmetimizden faydalanmak üzere kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden bin 839 kişi il müdürlüğümüze başvuruda bulunmuş, bunlardan 417 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Küresel salgın korona virüsü nedeniyle iş yerinde faaliyetini kısmen ya da tamamen durdurmak zorunda olan işverenlere kısa çalışma ödeneği kapsamında gereken destek verilmiş ve destekten yararlanan iş yerlerinde çalışanların ücretleri işsizlik sigortası kapsamında ödenmiştir” dedi.