TBMM’de görüşmeleri süren torba yasaya eklenen bir madde memur sendikaları ile kamu çalışanlarını ayağa kaldırdı.
Düzenleme, 11 hizmet kolunda sendikalaşma oranı yüzde 2 ve üzerinde olan sendikaya üye memura yılda 4 kez 707 lira tutarında toplu sözleşme ikramiyesi, yüzde 2’inin altında kalan sendika üyesi kamu çalışanına ise 250 lira tutarında toplu sözleşme desteği ödenmesini öngörüyor. Birine 707 lira ikramiye verilirken, diğeri 250 liralık destekle yetinecek.
Düzenlemenin hayata geçmesiyle 231 sendikadan 188’ine üye yaklaşık 250 bin memur ikramiyeden yoksun olacak. Sendikalaşma oranı yüzde 2 ve üzerindeki sendikalar desteklenirken, yüzde 2’nin altında kalanlar ağır darbe alacak.  Memur, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen gibi hükümete yakın konfederasyonlara üye olmaya zorlanacak. KESK çoğu hizmet kolunda yüzde 2 barajını aşmasına rağmen düzenlemeye karşı çıkıyor. En çok mağduriyeti bağımsız sendikaların üyeleri yaşayacak.
Anayasada sendika seçme özgürlüğü güvence altına alırken, Türkiye, kamu çalışanlarının istediği sendikaya üye olmasını öngören 87 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerini imzaladı. 
2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşme metninde ikramiye ödenmesini  “Yüzde 1 baraj şartına “bağlayan düzenleme hakkında açılan davalar sonucu Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Siyasi irade yeni düzenleme ile Danıştay kararına karşın yüzde 1 baraj şartını bu kez yüzde 2’ye yükselterek memurun sendika seçme özgürlüğünü kısıtlamak istiyor.
Düzenlemenin yasalaşması halinde önümüzdeki yıllarda toplu sözleşme ikramiyesi ile toplu sözleşme desteği arasında devasa fark oluşacak, yüz binlerce memurun mağduriyeti katlanarak sürecek.
Hizmet kolunda yüzde 2 sendikalaşma oranı altında kalan sendikalar ve üyeleri düzenlemenin yasalaşmaması için demokratik haklarını kullanarak bir dizi eylem gerçekleştirdi. Son olarak 150 sendikanın oluşturduğu “Sendikalar ve Konfederasyonlar Platformu” üyeleri TBMM karşısında yer alan “Madenci Anıtı” önünde toplanarak düzenlemenin geri çekilmesine yönelik taleplerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 2 milyon 746 bin 681 memurdan 1 milyon 994 bin 845’i sendikaya üye. Sendikalaşma oranı yüzde 72.63 düzeyinde.
Memur-Sen’in 1 milyon 54 bin 642, Türkiye Kamu-Sen’in 526 bin 684, KESK’in 150 bin 338, Birleşik Kamu-İş’in 102 bin 726, BASK’ın 13 bin 854 üyesi var. Bağımsız sendikaların üye sayısı ise 122 bin 977.
Aralarında polis, güvenlik görevlisi, yargıç ve savcıların yer aldığı 1.5 milyon memur, 4688 sayılı yasadaki yasaktan ötürü sendikaya üye olamıyor...