Tapu sahiplerini ilgilendiren önemli bir değişiklik duyuruldu. Hisseli tapu sahipleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mülklerini satmayı düşünenlerin diğer paydaşlara tanınan "ön alım hakkı" için belirlenen 90 günlük başvuru süresinin kritik önem taşıdığı vurgulandı. Bu süre içinde başvuru yapmayan kişilerin bu haklarını kaybedeceği açıklandı.

Yazın muhteşem ikilisine dikkat! Sakın birlikte tüketmeyin! İşte nedeni Yazın muhteşem ikilisine dikkat! Sakın birlikte tüketmeyin! İşte nedeni

Ön alım hakkı, hisseli tapu sahiplerinin mülklerini satarken diğer paydaşların öncelikli satın alma hakkını ifade etmektedir.

Açıklamada, başvuru süresi içinde harekete geçmeyen tapu sahiplerinin bu hakkı kaybetmemeleri için dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Hisseli tapu sahiplerine yönelik yapılan bu duyuru, taşınmaz mallar üzerindeki hakların ve yetkilerin tapu belgesiyle nasıl kayıt altına alındığını da hatırlatıyor. Tapu belgesi tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir.

Müstakil ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda, taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisi tek bir kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunu gösteren farklılıklar bulunmaktadır.

Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntemler de tapunun cinsine göre değişiklik göstermektedir. Hissedarların ortak satış kararı alması durumunda tapu bir bütün olarak satılmaktadır. Ancak, hisseli tapuda ön alım hakkı süreci belirli sınırlar içinde işlemektedir.

Diğer hissedarlara haber vermeden yapılan satışlarda ise itiraz hakkı bulunmakta olup, tapu devrinin iptali dahi mümkün olabilmektedir. Bu sebeple, hisseli tapu sahibi olan kişilerin satış süreçlerinde diğer hissedarların rızasını almak için gereken önlemleri alması önem arz etmektedir.

3 AY İÇERİSİNDE DAVA AÇILMALI

Hisseli tapuda satış işlemlerinin noter üzerinden diğer hissedarlara bildirilmesi durumunda, paydaşların bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açmaları gerekmektedir. Açılmayan davalarda ön alım hakkının ortadan kalkabileceği unutulmamalıdır.

Benzer şekilde, diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda ön alım talepli dava açma süresi 2 yılla sınırlıdır.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Kaynak: KAMU SON HABER