SELAHATTİN ÖZYURT KİMDİR?

MEZUNİYET TARİHİ:

1976 ­ Kabataş İlkokulu / ORDU
1982 ­ Akpınar Öğretmen Lisesi / SAMSUN
1986 ­ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü (Lisans)
1989 ­ İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme
Anabilim Dalı (Yüksek lisans)
1995 ­ İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı (Doktora)

AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

TARA ŞEHİR KURUM / KURULUŞ GÖREV

1986­1987 Ordu Kabataş İlkokulu Vekil Öğretmen
1987­1995 İstanbul İçişleri Bakanlığı Memur­Müdür
1995­2000 Sakarya Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.
1996­1997 Sakarya SAÜ Fen­Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bl. Bşk. Yrd.
1997­1998 Sakarya S AÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bl. Başkanı
2000­2013 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.
2004­2010 Samsun OMÜ Eğitim Fakültesi Eğt. Yön. ABD. Bşk.
2009­2010 Samsun OMÜ Kavak MYO Müdür
2010­2013 Samsun OMÜ Alaçam MYO Müdür
2008 ­ ... Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreter
2014­… Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreter Rektör Başdanışmanı Hastaneler İletşm Direktrü

PROJE DENEYİMİ

Samsun'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili çekici sürücüsü tutuklandı Samsun'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili çekici sürücüsü tutuklandı

TARİH PROJE ADI KURUM GÖREV

1999 Deprem Sonrası Sakarya'da Sakarya Valiliği Proje Yürütücüsü
Sosyal Yapı ve Değişme
2009 Rüzgâr Enerjisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yürütücüsü

YAYINLAR

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

Özyurt, S., (1997). Birlik Şuuru Açısından Türk Kimliği Meselesi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 1, 23­33.
Özyurt, S., (1998), Türk Kimliği Meselesi, Yeni Türkiye Dergisi, (Cumhuriyet Özel Sayısı III), 3, (23), 1785­1792.
Özyurt, S., (1997). Sırf Dini Olmayan Sosyal Gruplar ve Din İlişkisi. S. Ü. Fen Edebiyat Fak. Dergisi.
Özyurt, S., (1997). Sosyal Güvenlik Teşkilatının Doğuşu ve Gelişmesi. S. Ü. Fen Edebiyat Fak. Dergisi,
Özyurt, S., (2000). Hollanda Türkleri ve Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı, İÜ. Sosyoloji Konferansları Dergisi, (Yirmialtıncı Kitap) (Sh. 259­279) Cengiz, R., Özyurt, S., Nükleer Teknoloji Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme: Türkiye Klasiği Studies Of The Ottoman Domain, Şubat 2012
Özyurt, S., Erler, M.Y., Türk Kültüründe Kadimden Günümüze Ulaşan Sosyal Örgütlere
Dair Bir Misal: Salavatçılıktan Cazgırlığa, Studies Of The Ottoman Domain, Ağustos 2012

KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Özyurt, S. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Adapazarı.
Özyurt, S. Girgin, N. (2002). Gelişim Süreçleri (İnsan Nasıl Öğrenir). Değişim Yayınları. Adapazarı.
Özyurt, S. Doğan, M. S. (2002). Gençlik Problemleri Açısından Üniversite Gençliği. Değişim Yayınları.
Özyurt, S. (2004). Hikâyenin Başka Anlatımı (Sosyolojik Praksis). e Yazı Yayınları. Samsun.
Perek, F., Z., (2006). (Sosyolojik Tahlil: Özyurt, S., Doğan, M., S., Yıldız, S., Saygılı, A., Uslu, T.) Atatürk'ün Uygulamalarıyla Kur'anın Uygunluğu, e Yazı Yayınları, Samsun.
Özyurt, S., Doğan, M.S., Boztoprak, G., (2009) Sosyoloji Çarşısı, e Yazı Yayınları, Samsun
Özyurt, S., (2010). Ondokuz Mayıs Üniversitesi 35. Yıla Armağan Kitabı, Samsun. Cengiz, R., Özyurt, S. (Editör), Kardaşlık Sorunu (Kürt Sorununa Sosyolojik Bakış), e Yazı Yayınları, Samsun, Mart 2011
ÖZYURT, S. (Editör), Şele, M.F., Yıldız, Y., Kara, M., Cansız, A., Çalışkan, M., Sosyoloji 2, Sosyal Bilimler Lisesi Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, Mart 2012

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA

BASILAN BİLDİRİLER

Özyurt, S. (2005). Başka Bir Kültür Tarihi Açısından Kadın ve Çocuk, Orta Karadeniz Kültürü, 239­252, Ankara Zeybek, H.İ. Özyurt, S. (Diğerleri), Enerji Üretim Amaçlı Alansal Rüzgar Hız Tespiti Çalışmalarına Dedebuzağı Tepesi/OMÜ Samsun Örneği, Samsun Sempozyumu (13­16 Ekim 2011), Cilt III, Sh. 957­966, Editörler, Aydın, M., Şişman, B., Özyurt, S., Atsız, H., Samsun Valiliği, Eylül 2012
Cengiz, R., Özyurt, S., Kadının Bir Gizemli Mekanı; Güzellik Salonları (Samsun Örneği),
Samsun Sempozyumu (13­16 Ekim 2011), Cilt II, Sh. 709­732, Editörler, Aydın, M., Şişman, B., Özyurt, S., Atsız, H., Samsun Valiliği, Eylül 2012 ÖZYURT, S., Erler, M.Y., Samsun İnas Mektebi (Kız Çocuklarına Ait İlkokul), Kayıt Defteri Açısından Osmanlı Samsun’un Demografik Panaroması (1918­1925) Samsun Sempozyumu (13­16 Ekim 2011), Cilt 1, Sh. 635­676, Editörler, Aydın, M., Şişman, B., Özyurt, S., Atsız, H., Samsun Valiliği, Eylül 2012

DİĞER YAYINLAR

Özyurt, S., (1989). Sosyolojik Açıdan Sivil Savunma Üzerine Bir İnceleme, (Y.Lisans Tezi)
Özyurt,S., (1995). Kültürel Kimlik ve Türkiye’de Birlik Şuuru Açısından Türk Kimliği
Meselesi, (Doktora Tezi)
Özyurt,S., (2001). Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla 17 Ağustos Marmara Depremi, Açık
Oturum Bildirisi (Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi
Davetiyle), 2 Mayıs 2001 Baku/Azerbaycan.
Özyurt, S. (2002). Trafik ve Eğitim. Trafik 2002 Paneli. 4­11 Mayıs 2002, Samsun.
Özyurt, S. (1997). Milli Kültür. 3. Kültür Şurası Sakarya Bölge Toplantısı, 27­29 Haziran 1997. Sakarya.
Erler M.Y, Özyurt, S, Ottoman Empiere and Turkish Domination in The Balkan, Seminar, Slovenije, 2011.
Hayrullah, S., ÖZYURT, S.(Editör), Üçüncü Harname, Pegasus Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2006
Özyurt, Selahattin; Erler, Mehmet Yavuz, Black Sea Port­cities, 1780s­1910s Port­cities Samsun. http://blacksea.gr/en/cities/samsun/3­4­1/

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Çeşitli Dergilerde Hakemlik
Samsun Sempozyumu Kitap Editörlüğü
Çeşitli Günlük Gazete ve Aylık Dergilerde Yazarlık

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Aydın, Y, (1997). Amasya ili Ezinepazar ve Uygur Kasabasının Sosyal Gelişme Açısından
Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Kazak, E. (1998). Okul Aile Birliği ve Sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Kazanç, H. (1998). Kamu Kuruluşlarında İş Tatmini ve TÜBİTAK Örneği, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Çoban, M. (1999). Okulöncesi Eğitimde Sosyalleşme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Ata, E. (1999). İlköğretim Öğrencilerinde Bilimsel ve Sosyal Tutum (Adapazarı Örneği).
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Göyokuş, N. (2001). Örgütlerde Yönetimin Rolü ve Verimliliğe Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

VERİLEN DERSLER

Eğitim, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Alanlarında Lisans, Yüksek lisans ve Doktora dersleri.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.