GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAKAKENT MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN  İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ


                        Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yakakent Malmüdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yakakent Malmüdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

İhbarname Fiş No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

5640966643

57103430104

AYŞEGÜL KOCA

SARIGÖL MAH. KÖSELİ 3 SK. DIŞ KAPI NO:3 SAMSUN/YAKAKENT

01 / 2022 - 12 / 2022

0012 - YIL.GLV.GMÜD

2023122013vvS0000001

₺152.114,00

5640966643

57103430104

AYŞEGÜL KOCA

SARIGÖL MAH. KÖSELİ 3 SK. DIŞ KAPI NO:3 SAMSUN/YAKAKENT

01 / 2022 - 12 / 2022

3080 - VER.ZİY.CEZ.

2023122013vvS0000001

₺152.114,00

#ilangovtr Basın No ILN02013933